b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifStrona Głównab_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifAktualności b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gif Wybory do Parlamentu Europejskiego b_01_05.gif
 

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Okręg wyborczy nr 13, obejmujący obszar
województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego

1. W okręgu wyborczym zarejestrowano następujące listy okręgowe:

 • lista nr 1, którą, zarejestrował Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 • lista nr 2, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy,
 • lista nr 3, którą, zarejestrował Komitet Wyborczy Samoobrona Rzczpospolitej Polskiej,
 • lista nr 4, którą zarejestrował Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy,
 • lista nr 5, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej,
 • lista nr 6, którą zarejestrował Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców,
 • lista nr 7, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski,
 • lista nr 8, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej,
 • lista nr 9, którą, zarejestrował Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • lista nr 10, którą. zarejestrował Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,
 • lista nr 11, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO",
 • lista nr 12, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Unii Wolności,
 • lista nr 13, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego,
 • lista nr 14, którą zarejestrował Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD,
 • lista nr 17, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Wyborców Konfcdcracja Ruch Obrony Bezrobotnych,
 • lista nr 20, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy.

Na listach zgłoszono ogółem 155 kandydatów.

2. Warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy, spełnoły listy okręgowe zarejestrowane przez następujące komitety wyborcze:

 • lista nr 1 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,
 • lista nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej,
 • lista nr 4 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy,
 • lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej,
 • lista nr 9 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • lista nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,
 • lista nr 12 - Komitet Wyborczy Unii Wolności,
 • lista nr 13 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

3. Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki glosowania w okręgu wyborczym:

 • uprawnionych do glosowania było: 2 128 798 wyborców,
 • karty do glosowania wydano: 384 901 wyborcom,
 • liczba kart nieważnych wyniosła: 302,
 • liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w glosowaniu) wyniosła: 384 405, czyli frekwencja wyborcza wyniosła: 18.06%,
 • głosów nieważnych oddano: 11 510,
 • co stanowi 2.99% ogólnej liczby głosów,
 • głosów ważnych oddano: 372 895,
 • co stanowi 97.01% ogólnej liczby głosów.

4. Na poszczególne okręgowe listy kandydatów zarejestrowane w okręgu wyborczym oraz na poszczególnych kandydatów z tych list oddano nastepujacą liczbę głosów:

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej: 96 858

 • BUKIEWICZ Bożenna 16 424
 • CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz 40 256
 • JABLONSKI Marcin Artur 2 875
 • KAWA Marek Konrad 1 747
 • PREISS Sławomir Piotr 5 615
 • STANISLAWSKI Paweł 5 901
 • SUCHOWIEJKO Wiesław Jacek 2 288
 • SZADNY Waldemar Romuald 6 169
 • TORZEWSKI Marek Henryk 15 583

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy: 2 022

 • BRZUZY Ryszard 420
 • DRYJA Tadeusz 59
 • FURTAK Zbigniew Tadeusz 170
 • LABADZ Krzysztof Józef 211
 • MACONKO Czesław Kazimierz 142
 • MACKOWIAK Maciej  377
 • PODSTAWSKl Dariusz Jan 53
 • SMIATACZ Małgorzata  268
 • SZCZYG1EL Mirosław Andrzej 245
 • TYBURA Arkadiusz 77

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej:  49 876

 • CIENKOWSKI Wiesław 733
 • JABLONSKI Artur Krzysztof 6938
 • KWAPINSKA Alina 2783
 • MUCEK Przemysław 1 298
 • SOBON Janusz 1 809
 • STOLARCZYK Stanisław 8 308
 • SZCZEPANIK Bogumiła Iwona 2 950
 • WASILEWSKA-KITA Regina 6 465
 • WIERCZUK Jarosław 18 592

Lista nr 4 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy: 43 328

 • BURDA Bogumiła 5 300
 • CZUKOWICZ Iwona Elżbieta 1 900
 • DZIALOSZEWSKA Teresa 1 727
 • JURAS Paweł Marek 1 501
 • KRYSKA Marian Kazimierz 1 185
 • LIBERADZKI Bogusław 25 335
 • PENTELSKI Roman 417
 • RESZEL Tomasz Paweł 1 699
 • WINIARSKI Krzysztof 1 039
 • WOZNIAK Mariusz Jacek  3 225

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej: 6 367

 • CZUBARA Tomasz 331
 • DOROSZ Leszek Tomasz 483
 • GLADKOW Jan 636
 • KATZER Jacek 1 993
 • LEWANDOWSKI Jan 460
 • MIKOLAJCZYK Przemysław Artur 464
 • PATELKA Jerzy 674
 • RAITER Mirosław 199
 • WAGEMANN Mateusz 498
 • ZAPADKA Rafał Zygmunt 629

Lista nr 6 - Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców:   5 056

 • CEBULAK-AZIEWICZ Elżbieta Urszula 307
 • DABROWSKA Grażyna 453
 • GALICKI Lech Władysław 92
 • KRUK Joanna Maria 353
 • LINDECKI Andrzej Krzysztof 306
 • POPOWICZ Sebastian 628
 • SALUDA Andrzej Tadeusz 146
 • TOMCZAK Grzegorz Michał 616
 • WILKOWIECKI Zbigniew Huber 559
 • ZEBROWSKI Wojciech Stanisław 1 596

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski: 3 905

 • CIEPIELA Zbigniew Marian 175
 • GRYTCZUK Aleksander 352
 • LEWINSKI Julian 469
 • POLROLNICZAK Edward 144
 • SOBCZAK Andrzej 323
 • SOCHANSKI Bartłomiej 2 187
 • WOJNAROWSKI Przemysław 255

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej: 23 651

 • CHABOWSKI Józef Edward 723
 • CZAJA-BULSA Grażyna Teresa 2251
 • DĘBICKI Piotr Arnold 668
 • DROZDOWSKA Anna 4 422
 • FREYBERG Ewa 7 969
 • HLADKIEWICZ Wiesław 1879
 • JĘDRAS Bogusław 908
 • KALENIK Łukasz Miłosz 364
 • KRUK Tomasz 3 532
 • ZABOROWSKI Tadeusz Eugeniusz 935

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 44 236

 • BARTNIK Lech Jan 2 858
 • HOC Czesław 16396
 • JACH Michał 1 363
 • KOPEĆ Maciej Stanisław 2 693
 • PERCZAK Wojciech 3 450
 • SURMACZ Marek Tomasz 11 267
 • SYCHOWSKI Marcin Przemysław 1579
 • WARDACKI Wojciech Piotr 1 781
 • WINNICKI Kazimierz 1 764
 • ZASADZKI Włodzimierz Andrzej 1 085

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin: 45 064

 • DRAB Wiesława Stefania 3 123
 • FRACKOWIAK Michał 2 912
 • JACHIMOWSKT Jacek Edward 925
 • JASIONOWSKI Czesław Jan 1 759
 • KLUKOWSKI Wacław 3 438
 • KOPYSC Lech Jan  1 895
 • STOJANOWSKI-HAN Stanisław  3 685
 • WIECHECKI Rafał Sylwester 3 139
 • WOJCIK Tomasz Feliks 22 765
 • ZLOB1NSKI Robert Marcin 1 423

Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO": 2 645

 • CHUDZYNSKI Janusz 439
 • FELDON Antoni 425
 • GLABINSKI Zbigniew 372
 • GRABSZTUNOWICZ Jan 118
 • KISZKURNO Sławomir 226
 • LIBSZ Marta 247
 • MALECKA Maria 346
 • MATYSIEWICZ Łukasz 104
 • RANIS Jerzy 236
 • WOLEK Zdzisław 132

Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Unii Wolności: 22 235

 • DEGLER Cecylia Maria     334
 • DUDA Barbara Maria1 384
 • KAWALA Andrzej Jerzy     514
 • NORSESOWICZ Mariusz Grzegorz   1 003
 • OSTROWSKI Marek Władysław     2 004
 • PIETRUSZAK Wiesław 544
 • RAJEWSKI Przemysław Jan     417
 • ŚWIĘCICKI Marcin 14225
 • TOMCZAK Marta Magdalena1 101
 • UFNIARZ Grzegorz Marek       709

Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego: 13217

 • ANDRYKTEWICZ Jan Tadeusz  3 702
 • CISZEK Marcin Aleksander 637
 • FRANASZEK-SZPAK Izabela Danuta     386
 • JACKIEWICZ Artur Piotr     431
 • JAKUBTAK Marek 1 023
 • JUNCEWICZ Magdalena     4327
 • KOZAK Wojciech    762
 • KWASNIEWICZ Elżbieta 1 025
 • SOKOLOWSKI Mariusz Stanisław    491
 • TYLICKA Halina Małgorzata 433

Lista nr 14 - Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD  3 819

 • KARCZMAR Roman Jarosław     318
 • LESZCZYNSKI Jerzy 465
 • MACHOWICZ Sławomir  1 061
 • MAGDZIAK Anatol    192
 • MALINOWSKI Eugeniusz     270
 • MATLAWSKI Bogdan410
 • OWSIANNY Jacek Paweł   204
 • SYLWESTRZAK Zofia Małgorzata     546
 • SZYMCZYK Łukasz  152
 • ZALEWSKI Sylwester       201

Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych: -  5 103

 • BARDONSKA Genowefa Anna    232
 • BELA Anna Laura     482
 • FABIANOWICZ Zenon1234
 • JARECKI Przemysław Piotr     383
 • JASNIAK Tomasz Cezary  144
 • MATUSZEWSKI Dariusz Piotr     481
 • OWCZAREK Zbigniew 617
 • SULERZYCKA Bożena  391
 • SYTEK Dorota   823
 • TUREK Tadeusz      316

Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy: 5 513

 • ADRYJANOWSKI Mieczysław     253
 • BOJKE Ewa      369
 • CELMEROWSKI Mariusz348
 • DZIDO Agata    176
 • GOCH Zbigniew     2423
 • STECKA-MELKIS Weronika     220
 • WASIAK Elżbieta Henryka 998
 • WASILUK Maciej     175
 • ZAGAJSKI Marek Andrzej 180
 • ZAKRZEWSKI Grzegorz Krzysztof       371

5. Na zarejestrowane w okręgu wyborczym list okręgowych wymienionych w pkt. 2 uprawnionych komitetów wyborczych oddano następujące liczby głosów:

 • lista nr 1 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej: 96 858,
 • lista nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej: 49 876,
 • lista nr 4 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy: 43 328,
 • lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej: 23 651,
 • lista nr 9 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 44 236,
 • lista nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin: 45 064,
 • lista nr 12 - Komitet Wyborczy Unii Wolności: 22 235,
 • lista nr 13 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego: 13217.

6. Spośród list okręgowych spełniających warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2
ustawy, mandaty przypadły następującym listom:

 • Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
  uzyskała 1 mandat. Mandat z tej listy uzyskał kandydat:
  CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz, na którego oddano 40 256 głosów.

 • Lista nr 4 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia
  Pracy uzyskała 1 mandat. Mandat z tej listy uzyskał kandydat:
  LBERADZKI Bogusław, na którego oddano 25 335 głosów.

7. Następującym listom okręgowym, które spełniły warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy, mandaty nie przypadły:

 • Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
 • Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
 • Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
 • Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Unii Wolności
 • Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.