Strona GłównaRada Miasta Rady Osiedli Wybory 2002


WYBORY SAMORZĄDOWE 2002
System d`Hondta

Wybory te mają charakter proporcjonalny (tak jak parlamentarne), głosy przeliczane są na mandaty systemem d'Hondta, zwiększającym szanse większych ugrupowań, zwłaszcza gdy dystans między zwycięzcą a drugim ugrupowaniem jest duży. W podziale mandatów uczestniczą te komitety, które przekroczą barierę 5 procent głosów zdobytych w skali miasta.
System d`Hondta stosowany jest m.in. w Belgii i Niemczech. W Polsce przewiduje go obowiązująca ordynacja wyborcza do Sejmu oraz ordynacja samorządowa w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców, rad powiatów oraz sejmików województw.

 • Belgijski matematyk V. d`Hondt założył, że liczbę głosów oddanych na każdą z list dzieli się przez kolejne, całkowite liczby naturalne.

 • Otrzymane w ten sposób ilorazy porządkuje się od największego do najmniejszego.

 • O przyznaniu mandatów liście decyduje kolejność największych ilorazów.

  Na ww. przykładzie:
  - w okręgu jest 10 mandatów do rozdzielenia:
Iloraz
lista A
(83 000)
lista B
(56 000)
lista C
(26 000)
lista D
(8 000)
: 1
83 000
56 000
26 000
8 000
: 2
41 500
28 000
13 000
4 000
: 3
27 666
18 666
8 666
2 666
: 4
20 750
14 000
6 500
2 000
: 5
16 600
11 200
5 200
1 600
: 6
13 833
9 333
4 333
1 333


Znajdujemy 10 największych ilorazów, tj.:
- 83 000, 56 000, 41 500, 28 000, 27 666, 26 000, 20 750, 18 666, 16 600, 14 000.

Wynik ostatecznego podziału mandatów jest następujący:

 • lista A - 5 mandatów,
 • lista B - 4 mandaty,
 • lista C - 1 mandat,
 • lista D - bez mandatu.

Źródło: Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.