Strona GłównaRada Miasta Uchwały Rady Miasta 2002

.
KALENDARZ WYBORCZY
WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2002

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
do 7 września 2002r.
 • Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. St. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych lub kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do 12 wrzśnia 2002r.
 • Powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do 27 września 2002r. do godz. 24.00
 • Zgłaszanie terytorialnych komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. St. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do 2 października 2002r. do godz. 24.00
 • Przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą , w wyborach do sejmików województw, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • Zgłaszanie gminnymkomisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta
do 4 października 2002r.
 • Przyznanie przez komisarza wyborczego, w wyborach do rad powiatów, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych do więcej niż połowy rad powiatów na terenie województw
do 6 października 2002r.
 • Powołanie przezzarządy gmin obwodowych komisji wyborczych
 • Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 12 października 2002r.
 • Rozplakatowanie obwieszczeń: a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i listopad b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat
od 12 października 2002r.
 • rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radi
do 13 października 2002r.
 • sporządzanie spisu wyborców w urzędzie gmin
25 października 2002r. o godz. 24.00
 • zakończenie kampanii wyborcze
26 października 2002r.
 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców
27 października 2002r. godz. 6.00-22.00
 • głosowanie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast z dnia 21-08-2002

 

    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.