Strona GłównaRada Miasta Rady Osiedli Wybory 2002

WYNIKI DRUGIEJ TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH
Szczecin, dn. 10 listopada 2002

W pierwszej turze głosowania, która odbyła się 27 października 2002 żaden kandydat nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów. W związku z tym 10 listopada 2002 odbyła się II tura wyborów między dwoma kandydatami: Marianem Jurczykiem - kandydatem niezależnym i Edmundem Runowiczem - kandydatem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP, którzy w pierwszej uzyskali najwięcej głosów. Na Mariana Jurczyka oddano 53 981 głosów, na Edmunda Runowicza zagłosowało 47 049 osób. Do lokali wyborczych poszło 102 272 szczecinian (na 321 508 uprawnionych do głosowania), co daje frekwencję 31,8 proc. Ważnych głosów było 101 030. Marian Jurczyk wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Szczecinie, uzyskując 53,4 proc. ważnych głosów, o 6 932 więcej niż jego kontrkandydat, dotychczasowy prezydent Edmund Runowicz.

Marian Jurczyk
 
Edmund Runowicz


Jurczyk Marian
- rocznik 1935.
Wykształcenie średnie.
Do wyborów zgłoszony przez:
Komitet Wyborczy Wyborców
Niezależny Komitet Mariana Jurczyka.
Kandydat nie należy do żadnej partii politycznej.

W pierwszej turze wyborów uzyskał:
28.275 głosów.
W drugiej turze wyborów uzyskał:
53 981 głosów.

Więcej informacji
: www.jurczyk.pl

 


Runowicz Edmund
- rocznik 1953.
Wykształcenie wyższe.
Do wyborów zgłoszony przez:
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy.
Kandydat nie należy do żadnej partii politycznej.

W pierwszej turze wyborów uzyskał
:
24.199 głosów.
W drugiej turze wyborów uzyskał:
47 049 głosów.


Więcej informacji: www.runowicz.pl

Prezydenta Miasta Szczecina wybieramy w wyborach bezpośrednich. Prezydent jest organem wykonawczym, on sam dobiera sobie wiceprezydentów, ale decyzji nie podejmują kolegialnie. Podejmuje je prezydent i jednoosobowo ponosi odpowiedzialność. Zadaniem prezydenta będzie przygotowanie budżetu i prowadzenie polityki: inwestycyjnej, finansowej, komunalnej w ramach uprawnień przyznanych też przez Radę Miasta. Prezydenta można odwołać tylko w ściśle określonych ustawowo przypadkach i praktycznie tylko drogą referendum. Wniosek o przeprowadzenie referendum mogą zgłosić obywatele albo radni. W przypadku notorycznego łamania prawa przez prezydenta wojewoda występuje z wnioskiem o jego odwołanie do ministra spraw wewnętrznych i administracji, premier na wniosek ministra ustanawia komisarza i rozpisuje nowe wybory.

    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.