b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifStrona Głównab_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifAktualności b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gif Wybory parlamentarne 2001 b_01_05.gif
 

 

Terminarz wyborczy

  • Do 2 sierpnia PKW ogłasza wszystkie informacje o okręgach wyborczych w formie obwieszczeń.
  • Do 4 sierpnia partie muszą powiadomić Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze wystawienia kandydatów w wyborach i muszą być powołani pełnomocnicy komitetów wyborczych; muszą powstać komitety wyborców (z poparciem co najmniej 1 tys. osób).
  • Do 6 sierpnia PKW powoła okręgowe komisje wyborcze.
  • Do 14 sierpnia do okręgowych komisji wyborczych muszą zostać zgłoszone listy z kandydatami (i gotowe listy z mężami zaufania, kandydatami do obwodowych komisji wyborczych).
  • Do 24 sierpnia PKW przyzna komitetom wyborczym jednolity numer list w całym kraju.
  • 8 września rozpocznie się kampania w publicznym radiu i telewizji.
  • Do 13 września trzeba zgłosić zamiar głosowania poza swoim okręgiem.
  • 23 września - wybory.
  • Do 23 października komitety wyborcze muszą usunąć wszystkie swoje materiały propagandowe z miejsc publicznych.
  • Do 23 grudnia pełnomocnicy komitetów wyborczych powinni złożyć sprawozdania finansowe z kampanii.
 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.