b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifStrona Głównab_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifAktualności b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gif Wybory parlamentarne 2001 b_01_05.gif
 

 

Spisy osób uprawnionych do głosowania

Zespół Roboczy ds. Wyborów informuje, że w dniach 9 do 11 września 2001 r. będą udostępnione do wglądu spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w następujących siedzibach biur meldunkowych:

  1. biuro meldunkowe w gmachu Urzędu Miejskiego w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło, parter, sala nr 62);
  2. biuro meldunkowe w budynku Filii Urzędu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Rydla 39-40.

Mieszkańcy zamieszkali na terenie działania danego biura meldunkowego będą mogli sprawdzić, czy zostali umieszczeni w spisie osób uprawnionych do głosowania, osobiście w dniach:

  • 9 września 2001 r. w godz. 10.00 - 15.00
  • 10 września 2001 r. w godz. 9.00 - 18.00
  • 11 września 2001 r. w godz. 7.30 - 18.00

Udostępnienie spisu wyborców może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców. W odpowiedzi, zainteresowany otrzyma informację, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się w pewnym zakresie od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Druki wniosków o udostępnienie spisu wyborców dostępne są w siedzibach biur meldunkowych.

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.