b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifStrona Głównab_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifAktualności b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gif Wybory parlamentarne 2001 b_01_05.gif
 

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 września 2001 r.
o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786), Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.


I

Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 40 okręgowe komisje wyborcze i 24 827 obwodowe komisje wyborcze. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 231 262 wyborców.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 29 364 455 .
W głosowaniu wzięło udział (otrzymało karty do głosowania) 13 590 426 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 46,28%
Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 479 179, co stanowi 3,54% ogólnej liczby kart ważnych.
Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 13 072 323, co stanowi 96,46% ogólnej liczby kart ważnych.
Wybierano 100 senatorów spośród 429 kandydatów zgłoszonych przez 76 komitetów wyborczych.

II
Wyniki wyborów w okręgach wyborczych

A. Informacja zbiorcza
Wybrano 100 senatorów zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze:

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
- wybrano 75 senatorów, spośród 99 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
- wybrano 2 senatorów, spośród 14 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
- wybrano 4 senatorów, spośród 74 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- wybrano 2 senatorów, spośród 20 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
- wybrano 15 senatorów, spośród 93 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy
- wybrano 1 senatorów, spośród 1 zgłoszonych kandydatów,

Komitet Wyborczy Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego
- wybrano 1 senatorów, spośród 1 zgłoszonych kandydatów.

B. Informacja o wynikach wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych

Okręg wyborczy nr 40 z siedzibą w Szczecinie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 810 218 osób (osoby).
Wydano kart do głosowania 351 567
Frekwencja wyborcza wyniosła 43,39%.
Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 9 768, co stanowi 2,79% ogólnej liczby kart ważnych.
Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 340 479, co stanowi 97,21% ogólnej liczby kart ważnych.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

 1. Christowa Czesława 138 732
  zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 2. Dorosz Leszek Tomasz 21 901
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
 3. Glińska-Czajkowska Danuta Maria 33 241
  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
 4. Hatłas Andrzej 55 245
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Jacyna-Witt Małgorzata Anna 63 989
  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
 6. Łuszczewski Andrzej 35 126
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA ŁUSZCZEWSKIEGO
 7. Wądołowski Stanisław 59 253
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Blok Senat 2001
 8. Zychowicz Zbigniew Stanisław 132 111
  zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 9. Żebrowski Wojciech 37 882
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

III
Wybrani senatorowie

Senatorami zostali wybrani kandydaci, którzy w okręgu wyborczym uzyskali kolejno najwięcej oddanych głosów ważnych.

Okręg wyborczy nr 40 z siedzibą w Szczecinie

1. Christowa Czesława 138 732
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

2. Zychowicz Zbigniew Stanisław 132 111
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak
Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan Jaworski
Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

Pełna wersja Obwieszczenie P.K.W. z dnia 26 września 2001 r.

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.