b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifStrona Głównab_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifAktualności b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gif Wybory parlamentarne 2001 b_01_05.gif
 


P R O T O K Ó Ł
z wyborów posłów do Sejmu w okręgu wyborczym nr 41

Sporządzono dnia 25 września 2001r. przez Okręgową Komisję Wyborczą w Szczecinie
o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.

I. W okręgu wyborczym wybierano 13 posłów z 9 zarejestrowanych okręgowych list kandydatów na posłów:

 • Lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • Lista nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
 • Lista nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności
 • Lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
 • Lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"
 • Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
 • Lista nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny
 • Lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

II. Na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Państwowej Komisji Wyborczej o listach okręgowych poszczególnych komitetów wyborczych, które spełniają warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, że następujące listy okręgowe spełniają warunki uczestniczenia w podziale mandatów:

 • Lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • Lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
 • Lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"
 • Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
 • Lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

III. Z zawiadomienia, o którym mowa w pkt II wynika, że następujące listy okręgowe nie spełniają warunków uczestnictwa w podziale mandatów:

 • Lista nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
 • Lista nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności
 • Lista nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

IV. Na podstawie protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym:

A. Komisja ustaliła, co następuje:

a) liczba wyborców uprawnionych do głosowania 810.218
b) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 351.603
c) liczba kart wyjętych z urny 351.272
w tym:
1) liczba kart nieważnych 517
2) liczba kart ważnych 350.755
d) głosy nieważne (liczba kart ważnych z głosami nieważnymi) 113.34
e) na poszczególne listy okręgowe oddano następującą liczbę głosów ważnych:

na listę nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
oddano 171685 głosów,

na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
oddano 14391 głosów,

na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności
oddano 14472 głosów,

na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
oddano 34769 głosów,

na listę nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"
oddano 28091 głosów,

na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
oddano 12725 głosów,

na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
oddano 42619 głosów,

na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny
oddano 1097 głosów,

na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
oddano 19572 głosów.

B. Komisja stwierdza, że mandaty przypadają następującym okręgowym listom kandydatów:

7 mandat(y) liście nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2 mandat(y) liście nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
1 mandat(y) liście nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"
2 mandat(y) liście nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
1 mandat(y) liście nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin


C. Spośród list okręgowych uprawnionych do udziału w podziale mandatów w okręgu wyborczym mandatów nie uzyskały, następujące listy okręgowe:

 • Lista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

D. Na listach okręgowych, którym przypadają mandaty, kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 1. Piechota Jacek Jan 54667
 2. Kopeć Stanisław 20274
 3. Liberadzki Bogusław Marian 16847
 4. Piela-Mielczarek Elżbieta Agnieszka 12841
 5. Długoborski Wojciech 10876
 6. Romero Elżbieta Józefa 6494
 7. Marzec Czesław 5332
 8. Winiarczyk Janusz Leszek 4577
 9. Napieralski Grzegorz Bernard 4432
 10. Kozłowski Adam Andrzej 3298
 11. Piotrowski Bolesław Antoni 3051
 12. Włochal Teresa Grażyna 2800
 13. Zielińska Jadwiga Krystyna 2668
 14. Mróz Ryszard Andrzej 2642
 15. Krzemiński Wojciech Zdzisław 2578
 16. Kęcka-Piotrowska Krystyna Lidia 2374
 17. Kamieniecki Henryk 2284
 18. Pobocha Jerzy 2157
 19. Szatanek Izabela 2094
 20. Fischer Katarzyna Maria 1649
 21. Sajkowska Lidia Janina 1578
 22. Ćwiacz Henryk Roman 1554
 23. Karlińska Beata Jolanta 1300
 24. Kotwas Włodzimierz Kazimierz 1290
 25. Figiel Mirosława 1265
 26. Nieroda Michał Artur 763

Lista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Kozłowska Bożena Alicja 8457
 2. Klukowski Wacław 7914
 3. Gdak Zbigniew 2949
 4. Harwas Andrzej 2310
 5. Golec Wiktor 2304
 6. Szymański Piotr Jarosław 2254
 7. Jarzębowski Jarosław 1921
 8. Michalski Kazimierz 1384
 9. Prymus Marek 1344
 10. Skierski Andrzej 1038
 11. Kobyliński Jarosław Kazimierz 851
 12. Kostecki Leszek Mieczysław 768
 13. Pośpiech Jerzy Stanisław 653
 14. Jaźwiński Sebastian 622

Lista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

 1. Sauk Jacek 8693
 2. Dobrzyński Leszek 2947
 3. Modrzejewski Janusz Władysław 2790
 4. Zając Edward 1458
 5. Biernat Stefania Elżbieta 1344
 6. Łaszewski Kazimierz Andrzej 1211
 7. Dąbrowska Krystyna 872
 8. Wójtowicz Wojciech 719
 9. Parszewska-Knopf Danuta 690
 10. Jarlaczyńska Jolanta 629
 11. Kujath Agata Patrycja 612
 12. Korek Renata Teresa 610
 13. Rynkiewicz Kazimierz 576
 14. Jania Piotr Paweł 559
 15. Dzwonkowska Katarzyna Anna 476
 16. Kryszczuk Maria 463
 17. Długosz Grzegorz Adam 456
 18. Szałabawka Artur Lesław 452
 19. Bobrowski Edward Krzysztof 406
 20. Lisiewicz Jarosław 387
 21. Koziołek Jarosław Rafał 363
 22. Bogucki Romuald Roman 346
 23. Żaworonek Maria 345
 24. Mazurkiewicz Maciej Włodzimierz 319
 25. Grab Mariusz 235
 26. Ruszar Maciej Benedykt 133

Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

 1. Balazs Artur Krzysztof 6980
 2. Zaremba Krzysztof Piotr 5881
 3. Lewandowski Piotr 4966
 4. Gerula Mariusz 3458
 5. Zalewska-Kubicka Ludmiła 3174
 6. Pawlak Arkadiusz 2957
 7. Oleszczuk Stefan 2466
 8. Kochan Magdalena 2024
 9. Pyłat Joanna 1997
 10. Spychalski Grzegorz 1632
 11. Rudnicki Marek 1458
 12. Wojnarowski Przemysław 880
 13. Komorowski Adam 840
 14. Krawczyk Piotr 799
 15. Jaśkiewicz Jarosław 771
 16. Lipnicki Marcin 397
 17. Matysiak Marian 390
 18. Mitręga Stanisław 344
 19. Kowalski Rafał 336
 20. Muzykiewicz Marek 293
 21. Wardziński Rafał 223
 22. Bubiłek Jacek 188
 23. Atamańczuk Cezary 165

Lista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

 1. Kopczyński Bohdan 5452
 2. Chruszcz Sylwester 3849
 3. Hamkało Mirosława Teresa 2056
 4. Prątnicki Grzegorz 1013
 5. Lak Stanisław 882
 6. Nowicki Marian Kazimierz 650
 7. Raczyński Jan Adam 533
 8. Kędzierski Janusz Marek 529
 9. Siemaszko Łukasz 459
 10. Keller Mirosław 379
 11. Wojciechowski Ryszard Stanisław 362
 12. Gil Edward 341
 13. Bielawski Józef 329
 14. Tymoszyński Antoni 296
 15. Drab Mirosław 291
 16. Dziedzic Marek 291
 17. Wilanowski Lech Aleksander 289
 18. Ardziński Andrzej Marian 283
 19. Nowicki Lech Andrzej 283
 20. Machaj Adam Lucjan 226
 21. Sosnówka Henryk 203
 22. Sobótka Witold Wojciech 161
 23. Krasowski Witold 152
 24. Piesik Zbigniew 150
 25. Węsierski Zbigniew Józef 113

E. Komisja stwierdza, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001r. w okręgu wyborczym nr 41 wybrani na posłów zostali:

 1. Piechota Jacek Jan
  z listy numer 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 2. Piela-Mielczarek Elżbieta Agnieszka
  z listy numer 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 3. Kopeć Stanisław
  z listy numer 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 4. Liberadzki Bogusław Marian
  z listy numer 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 5. Długoborski Wojciech
  z listy numer 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 6. Romero Elżbieta Józefa
  z listy numer 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 7. Marzec Czesław
  z listy numer 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 8. Klukowski Wacław
  z listy numer 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Kozłowska Bożena Alicja
  z listy numer 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
 10. Sauk Jacek
  z listy numer 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"
 11. Zaremba Krzysztof Piotr
  z listy numer 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
 12. Balazs Artur Krzysztof
  z listy numer 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
 13. Kopczyński Bohdan
  z listy numer 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.