b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifStrona Głównab_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gifAktualności b_s_uklad_1b-rada_srodek_01.gif Wybory parlamentarne 2001 b_01_05.gif
 

 

Możliwości głosowania osób niepełnosprawnych
oraz osób przebywających czasowo w Szczecinie

Zespół Roboczy ds. Wyborów informuje, że zgodnie z art.19 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 46 poz.499) wyborca przebywający czasowo na terenie miasta Szczecina w okresie obejmującym dzień wyborów może być dopisany do spisu wyborców na jego wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Szczecinie najpóźniej do 13 września 2001 r.

Na podstawie tego przepisu mogą być dopisani do spisu wyborców wyborcy nie posiadający miejsca stałego zamieszkania (zameldowania), a przebywający na terenie miasta Szczecina.

Zgodnie z art.18 ust.1 ordynacji wyborczej wyborca niepełnosprawny zamieszkujący na stałe w Szczecinie, na jego wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Szczecinie najpóźniej do 13 września 2001 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Poniżej podajemy adresy lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 na Osiedlu "Kasztanowym" /przedszkole publiczne Nr 11/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 na Osiedlu "Kasztanowym" /przedszkole publiczne Nr 11/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 przy ul. Rydla 49 /Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8/
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 przy ul. Rydla 49 /Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 29 przy ul. Seledynowej 50 /Szkoła Podstawowa Nr 74/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 36 przy ul. Floriana Szarego 12 /Szkoła Podstawowa Nr 12/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 42 przy ul. Dobrzyńskiej 2 /Szkoła Podstawowa Nr 20/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 49 przy ul. Ruskiej 16 /przedszkole publiczne Nr 44/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 54 przy ul. Cukrowej 8 /Uniwersytet Szczeciński/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 73 przy ul. Grodzkiej 23 /Szkoła Podstawowa Nr 63/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 82 przy ul. Mazowieckiej 2 /przedszkole "Jutrzenka"/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 100 przy ul. Roosevelta 1, sala 111 /Izba Skarbowa/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 102 przy ul. Malczewskiego 22 /Szkoła Podstawowa Nr 56/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 110 przy ul. Cyryla i Metodego 44 /Szkoła Podstawowa Nr 41/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 115 przy ul. Cyryla i Metodego 44 /Szkoła Podstawowa Nr 41/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 129 przy ul. Witkiewicza 40 /Gimnazjum Nr 18/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 133 przy ul. Czorsztyńskiej 35 /Szkoła Podstawowa Nr 48/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 134 przy ul. Czorsztyńskiej 35 /Szkoła Podstawowa Nr 48/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 149 przy ul. Jaworowej 41 /Szkoła Podstawowa Nr 21/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 157 przy ul. Łuczniczej 64 /Stowarzyszenie "Serce" Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 158 przy ul. Szczecińskiej 12 /Rada Osiedla Warszewo/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 161 przy ul. Świętoborzyców 40, Blok B /Szkoła Podstawowa Nr 35/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 171 przy ul. Grzymińskiej 6 /Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 181 przy ul. Romera 21/29 /Dom Pomocy Społecznej/,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 182 przy ul. Kruczej 17 /Dom Pomocy Społecznej - Dom Kombatanta/.
 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.