Strona Główna Raport o stanie miasta 2002
 

 

Transport

 

Szczecin jest dużym miastem portowym, ważnym węzłem komunikacyjnym i tranzytowym oraz ośrodkiem gospodarczym, administracyjnym, naukowym, kulturalnym i turystycznym. Jego funkcja tranzytowa wynika z przygranicznego położenia. Wspomniane elementy mają duży wpływ na rozwój wszystkich środków transportu i układu komunikacyjnego miasta oraz potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie.

Rozdział ten zawiera podstawowe informacje o   układzie   komunikacyjnym:   kołowym, kolejowym, żeglugi morskiej i śródlądowej, sieci i urządzeniach drogowych, a także instytucjach związanych z ich utrzymaniem oraz funkcjonowaniem zbiorowego  i   indywidualnego transportu miejskiego.

 

Infrastruktura drogowa

Transport zbiorowy

Komunikacja kolejowa, wodna i lotnicza

 

MAPY:

Układ drogowy:
JPG (253 kB) - PDF (1.28 MB)

Obiekty inżynierskie:
JPG (589 kB) - PDF (1.36 MB)

Generalny pomiar ruchu w 2000 roku:
JPG (305 kB) - PDF (571 kB)

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.