Strona Główna Raport o stanie miasta 2002
 
 

Podziękowania

 

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta pragnie wyrazić podziękowania wszystkim tym, których wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie w przygotowanie Raportu o stanie miasta Szczecina przyczyniły się do jego powstania.

Za udzielenie szerokiej pomocy przy opracowaniu Raportu szczególnie dziękujemy:

 1. Aeroklubowi Szczecińskiemu
 2. Akademii Rolniczej w Szczecinie
 3. Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "Sztorm"
 4. Dr Stanisławowi Bera
 5. Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Oddz. Północno - Zachodniemu w Szczecinie.
 6. Invest - Euro Sp. z o.o.
 7. Klubowi Sportów Walki "Alkon"
 8. Klubowi Sportowemu "Arkonia"
 9. Klubowi Sportowemu Inwalidów "Start"
 10. Klubowi Sportowemu "Stal-Stocznia"
 11. Ludowemu Klubowi Sportowemu "Juvenia"
 12. Miejskiemu Inspektorowi Sanitarnemu
 13. Narodowemu Bankowi Polskiemu. Oddz. Okręgowemu w Szczecinie
 14. Firmie: Nieruchomości Markowscy
 15. Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
 16. Okręgowej Izbie Lekarskiej
 17. Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
 18. Osiedlowemu Klubowi Sportowemu "Świt"
 19. PKP CARGO S.A. - Zakładowi Przewozów Towarowych w Szczecinie
 20. PKP - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Zachodniopomorskiemu Zakładowi Przewozów Regionalnych w Szczecinie
 21. Politechnice Szczecińskiej
 22. Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.
 23. Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN SA
 24. PGNiG S.A. Oddz. Zakładowi Gazowniczemu w Szczecinie
 25. Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu. Oddz. Wojewódzkiemu w Szczecinie
 26. Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
 27. Pomorskiemu Oddziałowi Straży Granicznej
 28. Porta Petrol S.A. Morskiej Bazie Paliw Płynnych
 29. Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.
 30. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
 31. Regionalnemu Ośrodkowi Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego
 32. Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 33. Sądowi Okręgowemu w Szczecinie
 34. Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB
 35. Spółdzielni Mieszkaniowej KOLEJARZ
 36. Spółdzielni Mieszkaniowej PŁONIA
 37. Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
 38. Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL Salos"
 39. Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 40. Szczecińskiemu Klubowi Koszykówki
 41. Szczecińskiemu Parkowi Naukowo - Technologicznemu Sp. z o.o.
 42. Szczecińskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu
 43. Telekomunikacji Polskiej S.A.
 44. Telefonii Polska - Zachód Sp. z o.o.
 45. Uniwersytetowi Szczecińskiemu
 46. UPC Telewizji Kablowej Sp. z o.o.
 47. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, w tym:
  • Biuru Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego
  • Departamentowi Infrastruktury
  • Departamentowi Polityki Regionalnej
  • Departamentowi Zdrowia i Polityki Społecznej
  • Kancelarii Marszałka
 48. Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
 49. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
 50. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego
 51. Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie
 52. Yacht Klubowi "Gryfia"
 53. Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasie Chorych
 54. Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu  - Wydziałowi Skarbu Państwa
 55. Zachodniopomorskiemu Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia
 56. Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego. SCP
 57. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Oddz. w Szczecinie
 58. Zarządowi Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście S.A.
 59. Zarządowi Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów
 60. Związkowi Polskich Armatorów Śródlądowych

Dziękujemy również współpracującymi z BSiRM na etapie tworzenia Raportu wydziałom i biurom Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz jednostkom organizacyjnym Miasta Szczecina i Spółkom z udziałem Miasta, w tym:

 1. Biuru Planowania Przestrzennego Miasta
 2. Energetyce Szczecińskiej S.A.
 3. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 4. Komendzie Miejskiej Policji
 5. Miejskiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
 6. Miejskiemu Inspektoratowi Weterynarii
 7. Miejskiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
 8. Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami
 9. Powiatowemu Urzędowi Pracy
 10. Straży Miejskiej
 11. Szczecińskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o.
 12. Szczecińskiemu Centrum Renowacyjnemu Sp. z o.o.
 13. Szczecińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 14. Towarzystwu Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
 15. Zakładowi Usług Komunalnych
 16. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 17. Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych
 18. Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego
 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.