Strona Główna Raport o stanie miasta 2002
 

 

Marketing miasta

 

Miasto Szczecin w okresie objętym raportem należało do grupy miast polskich, atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów. W kontekście bliskiej akcesji Polski do Unii Europejskiej najważniejszym atutem Szczecina jest możliwość zmiany charakteru jego położenia z peryferyjnego, w stosunku do Wspólnoty na centralny w jej ramach.

Marketing Miasta, rozumiany jest jako systematyczna działalność, która poprzez promocję, przekaz reklamowy i public relations, ma na celu wzmacnianie związków z otoczeniem oraz kształtowanie i zaspokajanie potrzeb i pragnień społeczności lokalnej. Wymaga on kształtowania i popularyzowania wizerunku miasta w kraju i za granicą, wizerunku miasta atrakcyjnego, przyjaznego, otwartego tak, aby stało się ono rozpoznawalne wśród innych atrakcyjnych ośrodków europejskich.

Marketing Miasta realizuje się poprzez:

  • tworzenie pozytywnego wizerunku miasta,
  • informowanie i wyjaśnianie działań samorządu,
  • poznawanie potrzeb potencjalnych inwestorów,
  • pozyskiwanie i utrzymywanie inwestorów.

 

Formy i zakres promocji

Oferty promocyjne

Współpraca międzynarodowa

Programy międzynarodowe

 

MAPY:

Tereny inwestycyjne:
JPG (140 kB) - PDF (1.38 MB)

Metrex - sieć europejskich regionów i obszarów wielkomiejskich:
JPG (125 kB) - PDF (974 kB)

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.