Strona Główna Raport o stanie miasta 2002
 

 

Finanse Miasta

 

Zmiany ustrojowe polegające na wprowadzeniu od 1 stycznia 1999 roku trójstopniowego podziału terytorialnego pociągnęły za sobą zwiększenie samodzielności samorządów lokalnych w zakresie realizacji zadań. Przejęte zostały kolejno: szkoły, instytucje kultury, instytucje i obiekty sportowe. Wraz z decentralizacją w zakresie realizacji zadań nie następowała jednak decentralizacja finansów. Na około 60% dochodów samorządy lokalne nie mają wpływu, a wobec ograniczania wysokości środków pochodzących z budżetu państwa, chcąc sprostać rosnącym potrzebom, gminy zmuszone są do finansowania zadań ze środków zwrotnych (kredyty, obligacje).

 

 

 

Dochody Miasta

Wydatki Miasta

Deficyt budżetowy

Analiza zdolności kredytowej

Rating - ocena wiarygodności kredytowej Miasta

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.