Strona Główna Raport o stanie miasta 2002
 

 

Administracja

Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna państwa, wprowadzająca zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny kraju (Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - Dz.U. Nr 96, poz. 603 z póź. zm.). Celem reformy było doprowadzenie do decentralizacji zarządzania sprawami publicznymi, rozbudowy mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznej kontroli działania administracji. Reforma miała również na celu przystosowanie organizacji terytorialnej Polski do standardów Unii Europejskiej.

Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego stały się: gminy, powiaty i województwa.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. utworzono - w miejsce dotychczasowych 49 województw - 16 województw  oraz 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatów.

W skład Województwa Zachodniopomorskiego weszło 17 powiatów oraz 3 miasta na prawach powiatów oraz 111 gmin.

Rysunek Nr 17.1

 
Źródło: opracowanie własne

 

 

Administracja rządowa w Województwie Zachodniopomorskim

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Samorząd powiatowy

Samorząd gminny

Szczecin miasto na prawach powiatu

Organy nadzoru i kontroli

 

MAPY:

Osiedla:
JPG (290 kB) - PDF (1.2 MB)

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.