Strona Główna Plany i Raporty Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
 

 

RAPORT O STANIE MIASTA
SZCZECIN 2002

Raport 2002

bsirm@um.szczecin.pl

Źróda informacji * Podziękowania * Redakcja

 

Demografia Szczecina

Bezpieczeństwo publiczne

Rynek pracy W Szczecinie

Gospodarka Szczecina

Rynek finansowy Szczecina

Transport w Szczecinie

Infrastruktura techniczna

Środowisko naturalne miasta

Bezpieczeństwo komunalne

Użytkowanie przestrzeni

Mieszkalnictwo w Szczecinie

Nauka, oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia w Szczecinie

Pomoc społeczna w Szczecinie

Kultura i sztuka w Szczecinie

Sport, rekreacja i turystyka

Administracja Publiczna

Finanse Miasta Szczecina

Fundusze Pomocowe

Marketing Miasta Szczecina

Szczecin na tle naszego kraju

 

Raport o stanie miasta Szczecina 2004

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.