Przedmowa Prezydenta Miasta

RAPORT O STANIE MIASTA SZCZECIN

 

Raport o stanie miasta w formacie PDF

 

SFERA EKOLOGICZNO PRZESTRZENNA
1. Położenie miasta i jego środowisko przyrodnicze
2. Transport
3. Infrastruktura techniczna
4. Struktura funkcjonalno przestrzenna
5. Mieszkalnictwo i rynek nieruchomości
SFERA GOSPODARCZA
6. Gospodarka
7. Rynek pracy
8. Turystyka i wypoczynek

 

SFERA SPOŁECZNA
9. Demografia
10. Bezpieczeństwo publiczne
11. Ochrona zdrowia
12. System pomocy społecznej
13. Kultura
14. Kultura fizyczna
15. Nauka, oświata i wychowanie
   
 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA STRUKTURAMI SAMORZĄDU MIEJSKIEGO
16. Organizacja systemu zarządzania miastem
17. Finanse samorządu miasta
18. Marketing miasta
19. Strategia Rozwoju Szczecina
20. Inwestycje miejskie
   
   
  Spis tabel i wykresów, źródła informacji

 

 

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 091 42 45 819 fax: 091 42 45 820
e-mail: wsripm@um.szczecin.pl Internet: http://www.szczecin.pl/ Optymalizacja: MSIE 5.0, 1024x768 true color, ISO 8859-2.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 Urząd Miasta Szczecin.