Szanowni Państwo,

Przejdź dalej

 

Mam przyjemność przekazać Państwu kolejną edycję Raportu o Stanie Miasta Szczecin, opracowania przygotowywanego cyklicznie co dwa lata, które na stałe wpisało się w zakres prac Urzędu Miasta i które najpełniej ze wszystkich miejskich dokumentów prezentuje obraz Szczecina.

Obecna edycja Raportu przedstawia bieżącą sytuację w mieście w latach 2004-2005 w podziale na trzy sfery: ekologiczno-przestrzenną, gospodarczą, i społeczną, a także charakteryzuje system zarządzania strukturami samorządowymi.

Celem opracowania jest prezentacja możliwie pełnego spektrum życia miasta, a więc zarówno tych dziedzin, na które bezpośredni wpływ mają władze miejskie, jak i tych, które nie są związane z zadaniami samorządowymi. W każdej z analizowanych dziedzin przedstawiona została rola samorządu poprzez informacje o podejmowanych działaniach i wydatkach z budżetu miejskiego.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że podstawowym założeniem Raportu jest obiektywna interpretacja danych, wskazująca pozytywne i negatywne strony zjawisk w opisywanych dziedzinach oraz ukazująca sytuację w Szczecinie w szerszym kontekście - poprzez analizę zachodzących zjawisk w ujęciu wieloletnim, czy też zastosowanie zestawu parametrów umożliwiających porównanie sytuacji w mieście do określonej grupy odniesienia, np. innych miast w Polsce. Stąd też, obok pozytywnych aspektów jak ożywienie gospodarcze czy poprawa bezpieczeństwa publicznego, Raport wyraźnie wskazuje też na problemy, z którymi należy zmierzyć się w najbliższej przyszłości: zbyt niski poziom innowacyjności gospodarki, stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, deficyt mieszkań.

Wyrażam nadzieję, że prezentowany materiał stworzy elitom politycznym, gospodarczym i naukowym naszego miasta możliwość sprecyzowania opinii na temat przyczyn i skutków przedstawionych zjawisk oraz podjęcia wspólnych działań nad umocnieniem zjawisk pozytywnych i likwidacją negatywnych.

Dziękuję wszystkim osobom, których wiedza, umiejętności i trud przyczyniły się do powstania Raportu.

 


Prezydent Miasta Szczecin
Marian Jurczyk
 
 

Urząd Miasta Szczecin, Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 091 42 45 819 fax: 091 42 45 820
e-mail: wsripm@um.szczecin.pl Internet: www.szczecin.pl Optymalizacja: MSIE 5.0, 1024x768 true color, ISO 8859-2.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2006 Urząd Miasta Szczecin.