Strona GłównaRada Miasta
 


Rada Miejska Szczecina
I Kadencji 1990 - 1994

Nowy model polskiego samorządu terytorialnego nakreśliły, uchwalone przez Sejm RP 8 marca 1990 r. ustawy o zmianie Konstytucji RP i samorządzie terytorialnym oraz ustawa z 22 marca tego roku o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej.

W wyniku wyborów przeprowadzonych 27 maja 1990 r. w skład szczecińskiej Rady Miejskiej weszło:

  • 52 radnych z listy O. K. P. "Solidarność",
  • _4 z Sojuszu na rzecz Szczecina,
  • _3 z Forum Demokratycznego,
  • _1 z Alternatywy 90.

I Kadencja Rady Miejskiej Szczecina upłynęła 27 maja 1994.


Prezydium Rady Miasta Szczecina
Komisje Rady Miasta Szczecina
Radni Miasta Szczecina
   
 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.