Strona GłównaRada Miasta II Kadencja
 
 
Struktura Organizacyjna Rady Miasta II Kadencji
 

 • Sylwester Lechicki
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • Antoni Nowakowski
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

 • Waldemar Kuś
  Przewodniczący Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym

 • Halina Pietrusińska
  Przewodnicząca Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego

 • Zbigniew Gruszka
  Przewodniczący Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego

 • Andrzej Gajda
  Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

 • Jerzy Gajda
  Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Miasta

 • Jerzy Adamiec
  Przewodniczący Komisji Przekształceń Zakładów Budżetowych

 • Stanisław Nowak
  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

 • Andrzej Bering
  Przewodniczący Komisji Edukacji

 • Sławomir Osinski
  Przewodniczący Komisji Kultury

 • Dariusz Wieczorek
  Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki

 • Henryk Jerzyk
  Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

 • Dominik Górski
  Przewodniczący Komisji Doraˇnej ds. Statutu Miasta

 

Zbigniew Zalewski  

Przewodniczący Rady Miasta
dr inż. Zbigniew Zalewski - lat 48

Dyplom magistra matematyki uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1971 r. mieszkaniec Szczecina. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W 1980 r. uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych. W 1986 r. ukończył Wydział Nawigacji WSM w Szczecinie, uzyskując dyplom inżyniera nawigatora.

W trakcie prowadzonej działalności naukowej i dydaktycznej otrzymał wiele nagród rektorskich oraz ministerialnych. Jest autorem wielu publikacji naukowych. W pierwszej kadencji Rady został wybrany na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Szczecina, odpowiedzialnego za sferę usług społecznych. Od 1992 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Miast i Gmin Morskich oraz Prezesa Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina od 1994 r.

Dominik Górski  


Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Dominik Górski - lat 48

Z wykształcenia magister inżynier rolnik. Szczecińską Akademię Rolniczą, na której póˇniej organizował NSZZ "Solidarność", ukończył w 1973r.
Pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jako dyrektor jej szczecińskiego ośrodka - Centrum Szkoleniowego. Równocześnie kieruje realizacją różnych krajowych i międzynarodowych projektów współpracy samorządowej.
W latach 1990-1998 piastował mandat radnego Rady Miasta Szczecina. W tym czasie pełnił funkcje delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego i jednocześnie do Komitetu Gmin i Regionów Europy (1990-94), a także przewodniczącego jednej z komisji Rady Miasta. Przez rok był członkiem Zarządu Miasta.
W latach 1994-98 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta, a jednocześnie jej przedstawicielem w Związku Miast Bałtyckich i przewodniczącym Komisji do spraw Statutu Miasta
Od roku 1998 pełni funkcję konsula honorowego Królestwa Szwecji w Szczecinie.
Należy do Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin, którego jest współzałożycielem oraz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę.

Edmund Trokowski  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Edmund Trokowski - lat 53

Z zawodu ekonomista. Ukończył szereg szkoleń zawodowych i kursów kwalifikacyjnych, m.in. Studium Samorządowe w 1994 r. i szkolenie w Międzynarodowej Fundacji Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Warszawie w 1993 r. Przez trzy kadencje pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej "ESPEBEPE" - do 30 lipca 1996 r. Jednocześnie sprawował funkcję Przewodniczącego ZZ "Budowlani" Okręgu Gorzów - Szczecin - Koszalin. Powołany na stanowisko

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w 1994 roku.

Włodzimierz Łyczywek  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Włodzimierz Łyczywek - lat 52

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Dziekan Izby Adwokackiej w Szczecinie. Przewodniczący Rady Nadzorczej PH "Otex" S.A. w Szczecinie oraz członek Rady Nadzorczej "Bosman" S.A. w Szczecinie (d. Browar Szczecin). Członek Rady Głównej PZMot., Prezes Okręgowego Związku Brydża Sportowego w Szczecinie.

Od 1994 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina.

 
 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.