Strona GłównaRada Miasta II Kadencja
 

 

Radni Miasta Szczecina II Kadencji

Radni Miasta Szczecina
Na zdjęciu (od lewej):

Alicja Betka, Piotr Lewandowski, Edmund Trokowski
- Wiceprzewodniczacy Rady Miasta, Włodzimierz Łyczywek - Wiceprzewodniczacy Rady Miasta, Zbigniew Zalewski - Przewodniczący Rady Miasta, Bartłomiej Sochański - Prezydent Miasta Szczecina (nie jest radnym), Paweł Bartnik - Wiceprezydent Miasta, Maciej Jarmusz, Antoni Nowakowski, Janusz Wąsik, Halina Pietrusińska, Andrzej Markowski, Dominik Górski - Wiceprzewodniczacy Rady Miasta, Bogusław Stasiak, Antoni Kadziak, Sławomir Osiński, MariuszTalerczyk, Stefan Ziółkowski, Dariusz Wąs, Zbigniew Gruszka, Janusz Szewczuk - Członek Zarzadu Miasta, Henryk Jerzyk, Sylwester Lechicki, Bolesław Gronkowski, Janusz Kuśmierek, Zenon Dudek, Andrzej Wiszniewski, Wojciech Smyczyński, Krzysztof Turbaczewski, Tadeusz Pepliński, Łukasz Tomczak, Stefan Petri, Lechosław Bartosiak, Józef Zieliński, Andrzej Tarnowski, Leszek Duklanowski - Wiceprezydent Miasta, Bogdan Jarocki, Jerzy Gajda, Dariusz Wieczorek, Jerzy Łuczak, Andrzej Gajda, Grzegorz Kołodziejski, Stanisław Nowak, Jerzy Marjasiewicz.
Na zdjęciu nie ma radnych:
Jerzego Adamca, Haliny Baran, Marka Bączkowskiego, Andrzeja Beringa, Krystyny Bodnar, Janusza Chudzyńskiego, Bogumiła Czapli, Andrzeja Kamrowskiego, Zdzisława Kędzierskiego, Małgorzaty Kodrzyckiej, Henryka Laska, Waldemara Kusia, Macieja Pakuły, Lucyny Poprawskiej, Elzbiety Romero, Danuty Schefs, Zbigniewa Zychowicza.

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.