Strona GłównaRada Miasta
 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIASTA SZCZECINA ZA 1999 ROK

Szanowni Państwo !

Chcąc przybliżyć mieszkańcom Szczecina sposób zorganizowania, formy działania oraz główne zagadnienia i tematykę pracy Rady Miasta przekazuję informacje dotyczące naszej działalności w roku 1999 r. 

Przewodniczący RM Szczecina Dominik Górski

 

 Od początku III-ej kadencji (1998-2002) funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina pełnił p. Janusz Chudzyński (Niezależny Ruch Społeczny Mariana Jurczyka), a funkcje wiceprzewodniczących p. Dominik Górski (UW), p. Edmund Trokowski (SLDiUP) oraz p. Krzysztof Turbaczewski (NRS Mariana Jurczyka).

 Na sesji w dniu 8 czerwca 1999 roku Rada Miasta dokonała zmian wybierając na swojego Przewodniczącego Dominika Górskiego i dwóch nowych wiceprzewodniczących p. Grzegorza Durskiego (NRS Mariana Jurczyka) oraz Arkadiusza Litwińskiego (AWS). Na czele Rady Miasta do końca 1999 r. stali więc Przewodniczący Rady Miasta Dominik Górski oraz wiceprzewodniczący: Edmund Trokowski, Grzegorz Durski i Arkadiusz Litwiński. 

 

Kluby radnych Rady Miasta Szczecina
Komisje Rady Miasta Szczecina
Sesje Rady Miasta Szczecina
Interpelacje
Przetargi
Kontakty z mieszkańcami
Pionierzy Miasta Szczecina
Rady Osiedli
   

 

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.