Strona GłównaRada Miasta
 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Szczecina
za 2001 rok

Szanowni Państwo !

Chcąc przybliżyć mieszkańcom Szczecina sprawy, którymi zajmował się samorząd naszego miasta w roku 2001 oraz sposób zorganizowania i formy pracy Rady Miasta przekazuję Państwu ten materiał.

Przewodniczący RM Szczecina Dominik Górski

Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina trzeci rok pełnił p. Dominik Górski (UW), a funkcję wiceprzewodniczących: p. Edmund Trokowski (SLD), Arkadiusz Litwiński (AWS) i p. Henryk Jerzyk (SLD).

W  dniu 29 maja 2001 nastąpiła zmiana Zarządu Miasta Szczecina. Powodem było nie udzielenie przez Radę Miasta Szczecina absolutorium z tytułu niewykonania budżetu miasta za rok 2000, co nastąpiło na XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2000 r. Na sesji XL w dniu 29 maja Rada dokonała wyboru Prezydenta Miasta, którym został dotychczasowy Sekretarz Miasta pan Edmund Runowicz (bezpartyjny).


Prezydent Miasta Szczecina p. Edmund Runowicz

Na wniosek Prezydenta Miasta Rada wybrała 4 wiceprezydentów Miasta: p. Lucjana Bąbolewskiego (UW), p. Andrzeja Gajdę (K.Szcz.), p. Elżbietę Malanowską (bezpartyjna), p. Andrzeja Mickiewicza (PO) oraz dwóch członków Zarządu Miasta: p. Jana Dużyńskiego (SLD), p. Marcina Krukowskiego (SLD). Na Sekretarza powołano p. Tomasza Brzozowskiego. Pozostał na stanowisku Skarbniku Miasta p. Mirosław Czekaj.


Członkowie Zarządu Miasta Szczecina

 

Kluby radnych Rady Miasta Szczecina
Komisje Rady Miasta Szczecina
Sesje Rady Miasta Szczecina
Strategia Rozwoju Miasta Szczecina
Szczecin w Euroregionie Pomerania
Interpelacje
Przetargi
Kontakty z mieszkańcami
Rady Osiedli
Pionierzy Miasta Szczecina
Medal za zasługi
   

 

 

 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.