Strona GłównaRada Miasta
 


Komisje Rady Miasta
III Kadencji (1998-2002)

W skład Komisji ds. Budżetu i Finansów wchodzą przedstawiciele Stałych Komisji Rady Miasta - Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący - za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. W przypadku gdy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący odmówią uczestnictwa w pracach Komisji Budżetu i Finansów dopuszcza się możliwość uczestnictwa jednego przedstawiciela Komisji. Członkowie Zarządu Miasta nie mogą pełnić funkcji przewodniczących Komisji. Wybór do składów Komisji członków spoza Rady, w tym co najmniej po jednym przedstawicielu rad osiedlowych, zostanie dokonany w terminie póˇniejszym.

Posiedzenia komisji Rady Miasta Szczecina
Uchwała Nr I/W/5/98 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania
Komisje pozastatutowe Rady Miasta
Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miasta
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rady Miasta Szczecina

 

 

Komisja ds. Budżetu i Finansów
Rady Miasta Szczecina III Kadencji

 

Franciszek Czaplicki - Przewodniczący

 

Jerzy Kosiński - Wiceprzewodniczący

Komisja Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Rady Miasta Szczecina

 

Dariusz Stępień - Przewodniczący

 

Andrzej Kamrowski - Wiceprzewodniczący

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczecina

 

Jan Ryszard Bal - Przewodniczący

 

Jerzy Narloch - Wiceprzewodniczący

Komisja Mienia Komunalnego i Przekształceń Własnościowych

 

Wojciech Dachowski - Przewodniczący

 

Karol Walkowiak - Wiceprzewodniczący

Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa

 

Bolesław Gronkowski - Przewodniczący

 

Janusz Wąsik - Wiceprzewodniczący

Komisja Edukacji - Sportu i Rekreacji

 

Przemysław Fenrych - Przewodniczący

 

Krzysztof Derbiszewski - Wiceprzewodniczący

Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Miasta

 

Barbara Jaskierska - Przewodnicząca

 

Katarzyna Fischer - Wiceprzewodnicząca

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta Szczecina

 

Halina Pietrusińska - Przewodniczący

 

Olgierd Wojciechowicz - Wiceprzewodnicz.

Komisja Kultury Rady Miasta Szczecina

 

Łukasz Tomczak - Przewodniczący

 

Anna Parchimowicz - Wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Szczecina

 

Marek Siedlewski - Przewodniczący

 

Zdzisław Łakomski - Wiceprzewodniczący


 
    Powrót Góra  

© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: webmaster@um.szczecin.pl
ISO 8859-2. Optymalizacja dla MSIE 5,0, Netscape 4,0. 800x600, true color
.