Kultura zaprasza - partnerzy programu


Najważniejszymi partnerami programu od strony organizacyjnej były do tej pory następujące podmioty:

-  Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zapewnia bezpłatny przewóz uczestników programu,

-  Dom Kultury „Klub Skolwin” oraz  Miejski Ośrodek Kultury:  obie placówki pełnią rolę koordynatorów i odpowiadają za wybór, przygotowanie i zorganizowanej określonejgrupy dzieci lub młodzieży oraz zapewnienie nad nimi opieki podczas uczestnictwa w danym wydarzeniu,
   czy zajęciach.

Do grona koordynatorów dołączyło także Pomorskie Towarzystwo Kulturalno - Oświatowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie partner instytucjonalny, pełniący rolę konsultacyjno - wspierającą.