Kultura zaprasza - oferta kulturalna


Formą realizacji programu są m.in. warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, a także udział w spektaklach  teatralnych,  koncertach i wystawach. Oferta programu budowana jest w oparciu o  propozycje miejskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.  Dotychczas swój udział w programie miały takie instytucje kultury, jak:

- Teatr Współczesny,        

- Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza,

- Dom Kultury „Słowianin”,

- Trafostacja Sztuki,

-  Miejski Ośrodek Kultury (Klub „Delta”),

-  Szczecińska Agencja Artystyczna,

-  Teatr Lalek Pleciuga w Szzczecinie.

W budowaniu oferty programu udział mają również organizacje pozarządowe:

- Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie,

- Centrum Kultury Euroregionu "Stara Rzeźnia",

- Pomorskie Towarzystwo Oświatowo - Kulturalne,

- Klub Garnizonowy 12 Dywizji Zmechanizowanej,

- Fundacja Akademia Muzyki Dawnej.