Kultura zaprasza


logo Akcji - wielokolorowe strzałki skierowane do wewnątrz  wskazujące na żółty okrągKultura Zaprasza to program zainicjowany przez Wydział Kultury w maju 2015 roku, który skierowany jest do najmłodszych i młodych mieszkańców Szczecina, w szczególności zamieszkujących w oddalonych od centrum miasta dzielnicach, mających utrudniony bądź ograniczony dostęp do oferty kulturalnej.
 

Intencją programu było stworzenie – w porozumieniu z miejskimi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi – oferty, zachęcającej dzieci  i młodzież do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i imprezach artystycznych oraz zaangażowanie ich do udziału w różnego rodzaju warsztatach  i kursach edukacyjnych, a w efekcie: zmotywowanie do podnoszenia własnych  kompetencji społecznych. Integralną częścią każdego wydarzenia jest  poczęstunek w atrakcyjnej przestrzeni restauracyjnej fundowany przez  sponsorów – szczecińskich przedsiębiorców i lokalnie działające firmy.

Program realizowany jest w trakcie roku szkolnego.

Najważniejsze cele programu

  • próba eliminowania zjawiska marginalizacji kulturowej młodych szczecinian,
  • wskazywanie sposobów aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego,
  • przełamywanie barier społecznych i kulturowych,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do kultury,
  • budzenie zainteresowań i podnoszenie kompetencji poznawczych.

Naczelną zasadą programu jest jego niekomercyjny charakter, a więc dojazd  oraz udział dzieci i młodzieży w każdym wydarzeniu zawsze pozostaje  nieodpłatny.

Edycje