Zrealizowane projekty międzynarodowe Miasta Szczecin"Chopin pod żaglami"  

II Edycja Konferencji Transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"  

III Edycja Konferencji Transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"