Nauczanie języka sąsiadaNowatorski projekt językowy, dzięki któremu młodzi ludzie mieszkający na terenie Euroregionu Pomerania poznają siebie i swój język nawzajem, przewidziany na okres realizacji  01.02.2017  - 30.06.2020, znany jest w Szczecinie również jako „Szczeciński Standard Językowy”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowany jest w ramach II Programowego Porozumienia dla Szczecina. Przedsięwzięcie zakłada przezwyciężenie bariery językowej, mentalnej i kulturowej wśród młodych mieszkańców Euroregionu Pomerania. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji językowych i interkulturowych dzieci i młodzieży, poprzez stworzenie brakującej do tej pory usystematyzowanej koncepcji ciągłości nauczania.

Beneficjentami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież z instytucji biorących w nim udział, ale również ich rodzice i  grono pedagogiczne. Łącznie w przedsięwzięciu do tej pory wzięło udział aż 3165 uczniów, 57 placówki oświatowe (24 placówki działające na terenie Szczecina oraz 33 po stronie niemieckiej) oraz 321 nauczycieli. Projekt umożliwia dalsze poszerzanie systemu kształcenia dwujęzycznego na każdym poziomie edukacji – od przedszkola przez szkołę podstawową, gimnazjum aż po liceum. Projekt jest realizowany w szczecińskich placówkach od lutego 2017.

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Miasto Szczecin. Pozostali Partnerzy projektu:

  • Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli
  • Powiat Pomorze Przednie – Greifswald
  • Powiat Uckermark
  • Regionalny Ośrodek Edukacji, Integracji i Demokracji RAA Meklemburgia-Pomorze Przednie
  • Uniwersytet w Greifswaldzie
  • Amt Gramzow

W ramach realizacji projektu, oprócz zajęć językowych i interkulturowych  prowadzonych w placówkach dwujęzyczną metodą imersji i CLIL (content and language integrated learning), odbywają się między innymi Polsko-Niemieckie Fora Nauczycieli oraz Spotkania Dzieci i Młodzieży. Założeniem projektu są również szkolenia metodyczne i dydaktyczne dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych biorących udział w projekcie. Dodatkowo w placówkach działających na terenie Niemiec, wprowadzono nową ofertę nauczania języka polskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

„Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” 

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Tel.: (004891) 424 56 86

 Ewelina Lipińska

eMail: elipinska@um.szczecin.pl