Współpraca Transgraniczna Miasta SzczecinSzczecin jest partnerem projektu „Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania” w ramach „Transgranicznej sieci Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania”. Na początku grudnia 2009 roku w Szczecinie powstało Centrum Usługowo - Doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji oraz gmin i powiatów. Centrum Usługowo – Doradcze (CUD) w Szczecinie należy do sieci 6 podobnych centrów, zlokalizowanych na terenie Euroregionu, po obu stronach granicy i współfinansowane jest ze środków INTERREG IV A w ramach projektu Związku Komunalnego Europaregion POMERANIA (Löcknitz/Niemcy) i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA (Szczecin/Polska).  Pozostałe Centra mieszczą się po stronie polskiej w Karlinie/Koszalinie, Dębnie/Myśliborzu, a po niemieckiej w Schwedt/O., Greifswaldzie i Neubrandenburgu.
 

W okresie programowania 2007-2013 Unia Europejska przywiązuje szczególną wagę do monitorowania procesów dostosowawczych w gospodarce  w regionach granicznych, a w szczególności związanych z przebudową i rozbudową infrastruktury, stabilizacją małych i średnich przedsiębiorstw oraz utrzymaniem wzmocnieniem ich innowacyjności. Realizacji tego celu służą Centra Usługowo-Doradcze (CUD). Główne cele projektu:
 pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy po niemieckiej stronie Euroregionu oraz w poszukiwaniu niemieckich partnerów do wspólnych przedsięwzięć  i projektów,
 organizacja branżowych i ponadbranżowych: spotkań informacyjnych, kooperacyjnych, wymiany doświadczeń dla polskich i niemieckich przedsiębiorców,
 informacja na temat rynku niemieckiego, targów, wystaw, festiwali i ciekawych imprez euroregionalnych oraz o prawnej i społecznej specyfice działalności gospodarczej w Niemczech - aktualna oferta pracy niemieckich pracodawców. 

Ww. usługi oferowane są nieodpłatnie.
 

Kontakt:

adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel: 435 1116, 424 5360, 435 1117

e- mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl.


Osoby do kontaktu: Anna Kornak, Anna Szlesińska, Natalia Woronowicz

Wsparcie działań w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”-„Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013
Nazwa projektu: „Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania
Decyzja o przyznaniu wsparcia: INT – 08 – 0002 z dnia 18.12.2009 r.