Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin


Konferencja "Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej"

11 czerwca 2012 roku Urząd Miasta Szczecin, Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie oraz Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania wspólnie byli organizatorami konferencji pt. „Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej”. Konferencja odbyła się na terenie Korpusu i przyciągnęła międzynarodowych gości zainteresowanych tematyką kompetencji międzykulturowych, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. 
Otwarcia konferencji dokonał gen. broni Rainer Korff - Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie oraz Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin. W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na to, że Szczecin, jako miasto z obszaru pograniczna polsko-niemieckiego jest najlepszym miejscem do wspólnych rozważań i dyskusji nad istotą i znaczeniem kompetencji międzykulturowych w dziedzinach takich jak współpraca międzynarodowa czy transgraniczna. Siedziba Korpusu z kolei zapewniła uczestnikom międzynarodową i wielokulturową atmosferę, a także komfortowe warunki samej konferencji.
Problematykę kompetencji międzykulturowych z perspektywy bogatego doświadczenia wojskowego zaprezentował ppłk dr Uwe Ulrich z Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Edukacji Cywilnej Niemieckich Sił Zbrojnych. Kolejne dwa referaty poruszyły kwestie gospodarcze i społeczne. Konferencję zwieńczyła moderowana dyskusja z zaproszonymi gośćmi i uczestnikami konferencji, która podsumowała tematykę kompetencji międzykulturowych, wspólną zarówno dla wojskowych, jak i cywilów. 
Część konferencyjną uzupełniły warsztaty wprowadzające w praktyczny sposób do zagadnień szeroko rozumianej współpracy w środowiskach międzykulturowych. Ćwiczenia mające na celu poszerzenie indywidualnych kompetencji międzykulturowych, znajomość i akceptacja zwyczajów innych kręgów kulturowych były motywami przewodnimi warsztatów prowadzonych przez członków niemieckiego Stowarzyszenia Comparative Research Network Kamili Kowenzowskiej i Konrada Wdowiaka oraz przedstawicieli Bundeswehry ppłk dr Uwe Ulrich i Arno Tappe zajmującymi się przygotowaniem żołnierzy do misji zagranicznych pod kątem kompetencji międzykulturowych. 
Komunikacja na obszarze transgranicznym i możliwość nawiązania efektywnej współpracy międzynarodowej jest celem, który możemy osiągnąć w pierwszej linii poprzez poznanie samych siebie. Powyższa teza wyjściowa połączona z technikami motywacyjnymi i ćwiczeniami wspierającymi integrację grup treningowych ośmieliła uczestników do aktywnego udziału w dyskusjach. 
Dodatkowo ppłk dr Uwe Ulrich wprowadził do warsztatów elementy treningu żołnierzy niemieckich udających się na misje do Afganistanu, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Zestaw treningowy służący do samodzielnej pracy w grupach pozwolił na konfrontację kultury niemieckiej i afgańskiej, stereotypowych wyobrażeń, dotychczas zdobytej wiedzy i znajomości zwyczajów tak różnych od siebie kultur. 
W części warsztatowej jeszcze raz została podkreślona rola i znaczenie zastosowania kompetencji międzykulturowych w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego oraz w aspekcie współpracy wojskowej. Liczymy na to, że doświadczenie zdobyte podczas konferencji i warsztatów zaowocuje pomyślną realizacją przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym i transgranicznym.

 


 

Lista załączników:
  Welcome an Opening Remarks - gen. Rainer Korff  [2.71 MB]
  Intercultural Competence in the Bundeswehr - ppłk dr Uwe Ulrich  [3.44 MB]
  Best Practice in Grenzregionen - Gesellschaft - prof. Hans-Joachim Bürkner  [146 KB]
  The Importance of the Local Economy in Cross-Border Cooperation - prof. James W. Scott  [758 KB]
  Kompetencje międzykulturowe - wprowadzenie do warsztatów - Kamila Kowenzowska  [133 KB]