Pomniki i tablice w Szczecinie

Nazwa:12 Pułku Ułanów Podolskich
Rodzaj:Tablica
Czas powstania:1997
Materiał:odlew z brązu
Wymiary:50 x 93 cm
Lokalizacja:Korsarzy 34, Zamek Książąt Pomorskich

Na ścianie skrzydła muzealnego zamku, od strony dziedzińca menniczego, po prawej stronie od drzwi wejściowych tablica – odlew z brązu o wymiarach 50 x 93 cm. W górnej części prostokatnej tablicy orzeł w koronie połączony z litera U, w której wpisano liczbę ,,12’’- godło 12 Pułku. Napis w postaci wypukłych liter o następującej treści: „Tu na Zamku Książąt Pomorskich// w Szczecinie 10 maja 1997 roku// 12 Batalion Rozpoznawczy Ułanów Podolskich// przejął nazwę, tradycje i barwy po// legendarnym 12 Pułku Ułanów Podolskich// walczącym w latach 1809 – 1945// o niepodległość Ojczyzny//. Tu Klubowi Kawalerskiemu nadano// imię 12 Pułku Ułanów Podolskich.” 12 Batalion Rozpoznawczy Ułanów Podolskich jednostka rozpoznawcza ze składu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej., przejął tradycję Pułku i jego barwy. 7 maja 1997 dokonano wręczenia sztandaru Batalionowi, a na jego płacie umieszczono Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari zdjęty z historycznego sztandaru 12 Pułku Ułanów. W Szczecinie 25 kwietnia 1997 powstało stowarzyszenie: Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich, którego pierwszym prezesem został Marek Magowski. Klub włączył się w organizację uroczystości przekazania barw i tradycji 12 Pułku Ułanów Podolskich. Pod tablicą odbywają się rocznicowe spotkania Kawaleryjskiego Klubu Ułanów Podolskich.


Literatura:Kurier Szczeciński 12.05.1997, Zamek Książąt Pomorskich. Odbudowa po 1945, w: Encyklopedia Szczecina, tom II, red. T. Białecki, Szczecin 200, s. 681- 682
-> Pokaż obiekt na mapie

1. ul. Korsarzy 34, Zamek Książąt Pomorskich, tablica12 Pułku Ułanów Podolskich, 1997r.