Pomniki i tablice w Szczecinie

Nazwa:Gen. Zygmunt Sadowski ( 1946-2003)
Rodzaj:Tablica
Materiał:granit, odlew z brązu
Wymiary:70x50 cm
Lokalizacja:gen. Zygmunta Sadowskiego 6

ul. gen. Zygmunta Sadowskiego 6, tablica pamięci Gen. Zygmunta Sadowskiego,

Na bloku mieszkalnym, na prawo od wejścia znajduje się tablica granitowa (wymiar: 70x50 cm) z wyrytym napisem: „Pamięci// generała Zygmunta Sadowskiego//Dowódcy//Wielonarodowego Korpusu//Północny-Wschód//2001 – 2003//IN MEMORY OF//LTGEN ZYGMUNT SADOWSKI//COMMANDER// MULTINATIONALCORPS// NORTHEAST// 2001 – 2003”. Napis wyryty w jęz. polskim i angielskim; W środku tablicy logo Korpusu Północno-Wschodniego (odlew z brązu).

W latach 1964-1967 był podchorążym Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. W latach 1967-1976 pełnił służbę w 13 Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie na stanowiskach dowódcy plutonu i kompanii oraz szefa sztabu batalionu czołgów. W latach 1976-1978 był słuchaczem Akademii Pancernej im. marszałka Rodiona Malinowskiego w Moskwie. W ciągu kariery wojskowej pełnił funkcje m.in. dowódcy 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu (1988-1990), zastępcy dowódcy i szefa sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, kierownika pierwszych ćwiczeń "Partnerstwa dla Pokoju" w Biedrusku (1994), dowódcy Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego w Krakowie (1998-2001). .
Generał broni Zygmunt Sadowski był dowódcą Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie, przyczynił się do przekształcenia go w strukturę funkcjonującą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zygmunt Sadowski zmarł w grudniu 2003 r. Fundatorem tablicy było Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera”.

 


Literatura:Kurier Szczeciński 14.07.2005; Sadowski Zygmunt, w: Encyklopedia Szczecina, Suplement 2, red. T. Białecki, Szczecin 2007, s. 260
-> Pokaż obiekt na mapie