Pomniki i tablice w Szczecinie

Nazwa:TELESFOR BADETKO (1920 – 1992)
Rodzaj:Pomnik
Autor:Janina Jeleńska-Papp
Czas powstania:1999 r.
Materiał:piaskowiec (rzeźba); kostka granitowa (podstawa)
Wymiary:wys. 250 cm x szer. 60 cm x gł. 50 cm
Lokalizacja:skwer Telesfora Badetki

skwer Telesfora Badetki, pomnik TELESFORA BADETKI, Janina Jeleńska-Papp, 09.05.1999 r.,

U zbiegu al. Wojska Polskiego z ul. Bohdana Zaleskiego znajduje się Skwer Telesfora Badetki. Od strony al. Wojska Polskiego obelisk z piaskowca, (wys. 250 cm x szer. 60 cm x gł. 50 cm), podstawa wyłożona kostką granitową. Projekt i realizacja – dr hab. Janina Jeleńska-Papp. Wykonany z inicjatywy rzeźbiarki i wychowanków Telesfora Badetko, odsłonięty 9 maja 1999 r. Pomysł wystawienia pomnika narodził się pod koniec 1996 r., w kilka tygodni po uroczystości nadania skwerowi imienia założyciela Hufca Z.H.P. Szczecin-Pogodno. Prace nad wykuciem w kamieniu wizerunku druha komendanta trwały zaledwie 10 dni i w całości wykonane zostały nieodpłatnie w krakowskiej pracowni artystki. Pomimo, iż obelisk gotowy był już w 1998 r., do Szczecina przywieziono go rok później. Uroczystego odsłonięcia dokonali: córka Jolanta, synowie Włodzimierz i Grzegorz Badetko oraz Jerzy Nachtman – przyjaciel Telesfora Badetki z lat okupacji. Pomnik poświęcił druh ks. Stanisław Skorodecki. Na uroczystości tej obecny był także Edmund Runowicz (pełniący w latach 1980-1986 funkcję komendanta chorągwi ZHP w Szczecinie) oraz licznie zgromadzeni harcerze i wychowankowie Telesfora Badetko. Spotkanie, które poprowadził Czesław Kramarz, poprzedziła msza święta w kościele przy Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. – Pomnik w formie obelisku, na planie prostokąta. Na frontowej ścianie widoczne wycięcie w kształcie trójkąta, przypominające lekko pochyloną na prawo literę V. Wewnątrz wycięcia wykuta stojąca postać Telesfora Badetko, ujęta z lewego profilu, w harcerskiej czapce (rogatywce) oraz pałatce. Ukryta w bryle kamienia, przedstawiona została od pasa w górę. Poniżej widoczny napis: „DH TELESFOR BADETKO/ 1920 – 1992”, lilijka harcerska, oraz słowa piosenki harcerskiej: „MÓWIŁEŚ DRUHU KOMENDANCIE/ ŻE ZAUFANIE DO NAS MASZ...”. Na bocznych ścianach wykute napisy: na prawej data „A.D. 1998”, na lewej „FUNDATORZY:/ ZARZĄD MIASTA SZCZECIN/ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4/ RODZINA/ PRZYJACIELE”. Wokół obelisku ułożona podstawa w kształcie krzyża harcerskiego (o wymiarach 280x280 cm), wykonana z granitowej kostki w dwóch kolorach. Na poziomych ramionach widoczny napis „CZU/WAJ” (ułożony z jasnoszarej granitowej kostki). Obecnie pomnik w znacznym stopniu zdewastowany (frontowa ściana obelisku pomalowana farbą, brak części kamienia, z którego wykonano podstawę). Wymaga renowacji. – Telesfor Badetko ur. 5.01.1920 r. w Zenonowie pod Warszawą, zm. 11.01.1992 r. w Szczecinie. Pedagog, działacz i instruktor harcerski. W czasie okupacji niemieckiej walczył w Szarych Szeregach i Armii Krajowej. W 1950 r. przyjechał do Szczecina. Sześć lat później założył Hufiec Z.H.P. Szczecin-Pogodno i był jego pierwszym komendantem. Powołał do życia Harcerski Teatrzyk Lalkowy „Zuch”. Odznaczony m.in. Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Powstania Warszawskiego, Krzyżem Polonia Restituta. 


Literatura:Relacja Jolanty Chabowskiej i Jarosława Jeleńskiego, nagrana w Szczecinie 14 listopada 2008 r. w zbiorach autora; List od Janiny Jeleńskiej-Papp z 15 października 2008 r. w zbiorach autora; Badetko Telesfor, w: Encyklopedia Szczecina, t. I, red. T. Białecki, Szczecin 1999, s. 66; Pomnik -Obelski Telesfora Badetki, w: Encyklopedia Szczecina, Suplement 1, red. T. Białecki, Szczecin 2003, s. 195; GM, Cokół z harcerzem, „Gazeta na Pomorzu”, 11 maja 1999, nr 108, s. 2; kf, Obelisk harcerza, „Gazeta Szczecińska”, 10 maja 1999, nr 107, s. 6; ToT, Pamięci Telesfora Badetki, „Kurier Szczeciński”, 10 maja 1999, nr 89, s. 2.
-> Pokaż obiekt na mapie