Pomniki i tablice w Szczecinie

Nazwa:Zaczarowana Dorożka
Rodzaj:Akcent Rzeźbiarski
Autor:Stanisław Biżek
Czas powstania:1997r.
Materiał:blacha miedziana (rzeźba); granitowa kostka, beton (cokół)
Wymiary:wys. 220 cm x szer. 165 cm x głęb. 66 cm (wys. z podstawą 235 cm)
Powierzchnia, kubatura:waga ok. 200 kg
Lokalizacja:plac Gałczyńskiego-Ojca Benzyma

plac Gałczyńskiego/Ojca Beyzyma, akcent rzeźbiarski ZACZAROWANA DOROŻKA, Stanisław Biżek, 08.05.1997 r.

pl. K. I. Gałczyńskiego, u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Wawrzyniaka. Blacha miedziana (rzeźba), granitowa kostka, beton (cokół), wys. 220 cm x szer. 165 cm x głęb. 66 cm (wys. z podstawą 235 cm). Waga ok. 200 kg. Projekt i realizacja – Stanisław Biżek. Pomimo, iż rzeźba wykonana została w ramach konkursu poświęconego osobie i twórczości K. I. Gałczyńskiego, nie jest pomnikiem upamiętniającym jego postać. Stanowi tablicę informacyjną w formie akcentu rzeźbiarskiego, informującą, że park, na skraju którego rzeźbę ustawiono, nosi imię poety. Inicjatorami jej wystawienia byli szczecińscy radni. Projekt do realizacji, spośród pięciu nadesłanych prac, wyłoniła komisja konkursowa (na posiedzeniu 6 listopada 1996 r.) w składzie: przewodniczący: Sławomir Szafrański (dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki w Urzędzie Miejskim), oraz członkowie: Wojciech Janiszewski (z Wydziału Inwestycji Miejskich), Jakub Dąbrowski (naczelnik Wydziału Budownictwa, Architektury i Nadzoru Budowlanego), Jakub Lewiński (plastyk miejski), Maciej Pakuła i Sławomir Osiński (radni miejscy) oraz Magdalena Lewoc (sekretarz komisji). Wykonana z blachy miedzianej w przeciągu kilku miesięcy, powstała w całości w pracowni Stanisława Biżka. Uroczystego odsłonięcia 8 maja 1997 r. dokonali: przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Zalewski oraz prezydent miasta Bartłomiej Sochański, który przy tej okazji, zamiast tradycyjnego przemówienia wyrecytował fragment wiersza „Zaczarowana dorożka”. Uroczystość, na której obecni byli także liczni przedstawiciele władz miejskich, poprowadził Artur Daniel Liskowacki, prezes szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Kilkadziesiąt lat wcześniej (w połowie 1972 r.) planowano w tym miejscu utworzyć tzw. ogród poezji, przeznaczony do organizacji imprez poetyckich. Autorem tego pomysłu był Zbigniew Abrahamowicz. Po uzupełnieniu tamtejszego drzewostanu zielenią, kwiatami i elementami małej architektury miano tam także ustawić pomnik K. I. Gałczyńskiego. Pomoc przy realizacji rzeźby zaoferował szczeciński rzeźbiarz Ryszard Chachulski, który zgodził się wykonać pomnik poety w czynie społecznym. Niestety projekt ten ostatecznie nie został zrealizowany, pomimo wcześniejszego przygotowania modelu rzeźby (przedstawiał postać poety z gałązką w dłoni) i wmurowania aktu erekcyjnego. – Rzeźba wyglądem przypominająca dorożkę. Na frontowej i tylnej ścianie, ponad kołami dorożki, widoczne motywy dekoracyjne zaczerpnięte z wiersza K. I. Gałczyńskiego. Od strony al. Wojska Polskiego – stara latarnia, fragment krakowskich Sukiennic, księżyc, od strony parku – gwiazda, serce, stara latarnia, a także słońce z uśmiechniętą twarzą i promieniami. W górnej części frontowej ściany oprócz pióra, będącego atrybutem poety, widnieje napis: „PARK/ im. KI. GAŁCZYŃSKIEGO”. Pod rzeźbą widoczny niewielki cokół z kostki brukowej. Według założeń rzeźbiarza materiał, z którego wykonano podwyższenie oraz jego kształt mają nawiązywać do czasów, kiedy dorożki poruszały się po ulicach z kamienia. Zgodnie z pierwotnym projektem na ścianach rzeźby miały się także znaleźć: fragment Szczecina, parasol, drzewo, kwiaty, cylinder oraz czajnik z gwizdkiem. Jednakże w trakcie realizacji autor „Zaczarowanej dorożki” zrezygnował z wykonania kilku elementów przedstawionych w projekcie.


Literatura:Relacja Stanisława Biżka nagrana w Szczecinie 26 września 2007 r. w zbiorach autora; bom, Stanisław Biżek triumfuje, „Głos Szczeciński, 13 grudnia 1996, nr 291, s. 1; Bursewicz Sz., Szczecińskie pomniki, „Kroniki Miasta Szczecina”, Szczecin 2002, nr 21, s. 79; Pomnik Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w: Encyklopedia Szczecina, t. II, red. T. Białecki, Szczecin 2000, s. 148-149; lap, Dorożka Mistrza Konstantego, „Głos Szczeciński”, 9 maja 1997, nr 108, s. 1; MaD, Zaczarowana dorożka, „Kurier Szczeciński”, 9 maja 1997, nr 90, s. 5; [brak autora], Plac Gałczyńskiego będzie zagospodarowany, „Kurier Szczeciński”, 27 listopada 1972, nr 279, s. 8; wan, Zapomniany pomnik, „Głos Szczeciński”, 30 listopada 1995, nr 254, s. 9.
-> Pokaż obiekt na mapie