Pomniki i tablice w Szczecinie

Nazwa:Kronika Morska Szczecina
Rodzaj:Płaskorzeźba
Autor:Sławomir Lewiński
Czas powstania:1968-1970
Materiał:piaskowiec, granit, bazalt, wapień, sztuczny kamień
Lokalizacja:Bulwar Piastowski - od mostu Długiego do Trasy Zamkowej

 Kronika Morska  Szczecina - dawny Bulwar Piastów Pomorskich,  obecnie Bulwar Piastowski (od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej), akcenty rzeźbiarskie i tablice (53 elementy) , Sławomir Lewiński, 1965-1970 r.
Morska Kronika Szczecina powstała na zlecenie Miejskiej Rady Narodowej w celu upamiętnienia rezultatów pracy stoczniowców, marynarzy, portowców i rybaków Szczecina. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło podczas Dni Morza 22 czerwca 1968 r. Autorem projektu i wykonawcą jest Sławomir Lewiński. Ozdobny płaskorzeźbiony fryz składa się z 42 kompozycji umieszczonych na murze oporowym wzdłuż Bulwaru Piastów Pomorskich w układzie topograficznym w kolejności od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej.
1. Bulwar Piastów Pomorskich - tablica z piaskowca z napisem: Bulawar Piastów Pomorskich , relief wypukły, (wym.:  60cm x 30cm). Obecnie obowiązująca  nazwa to Bulwar Piastowski.
2. Maska afrykańska - płaskorzeźba z czarnego bazaltu przedstawiająca maskę  iafrykańską (wym.: 45x26cm) wmurowana w lico muru, poniżej tablica z piaskowca (wym.: 60 x 30cm) z napisem: „UNIAFRICA//OTWARCIE LINII//29.09.1961”. Litery wykonane w technice reliefu wypukłego.
3. Flądra -  płyta z piaskowca z płaskorzeźbą przedstawiająca płaską rybę (wym.: 60x42cm).
4.ZIEMIA SZCZECIŃSKA. Płyta piaskowca w kształcie kwadratu, w centralnie umieszczonym wypukłym kole napis biegnący po okręgu: ZIEMIA SZCZECIŃSKA //DOOKOŁA ŚWIATA/. W centrum kompozycji sylweta statku, powyżej trójząb - logo PŻM, poniżej daty: //20.X.66 // 14.IV.67. W latach 1966-1969 w skład floty PŻM weszło kolejno 8 nowoczesnych masowców o zbliżonych właściwościach eksploatacyjno-technicznych. Cztery zbudowane zostały w Stoczni San Marco w Trieście (m/s „Ziemia Szczecińska, m/s „Ziemia Gdańska”, m/s „Ziemia Lubuska” i m/s „Ziemia Wielkopolska”). Wejście do eksploatacji statków  typu „Ziemia" otwierało nowy, ważny etap w rozwoju trampingu o zasięgu oceanicznym armatora szczeciń¬skiego. Ziemię Szczecińską zbudowano w 1966 r. Masowiec. Nośność: 23 350 DWT. Pojemność: 16 452 BRT (GT), 10 930 NRT (CGT).Długość całkowita: 190,46 m. Szerokość: 22,86 m. Zanurzenie: 9,97 m. Napęd: silnik spalinowy dwusuwowy, jednostronnego działania, nawrotny, ośmiocylindrowy. Moc; 11 200 KM, Typ: B758S (CRDA-Fiat). 1 śruba. Prędkość eksploatacyjna: 14,7 węzła (Mm/godz.). Zasięg pływania około 20 000 Mm (mil morskich; 1 Mm = 1,852 km).1pokład. Pełnopokładowiec. 7 ładowni samotrymujących. Pojemność całkowita ładowni: 30 388 m3 (dla ziarna). Lu¬ki zamykane hydraulicznie pokrywami systemu Mc Gregor. Szczytowe zbiorniki balastowe przy ładowniach nr 2 - 7 o pojemności 4 004 m3, przystosowane do ewentualnego przewozu zboża. Załoga: 38 - 40 osób.
5. Stoczniowiec. Płaskorzeźba z granitu przedstawiająca głowę męską w hełmie roboczym (wym.: 58x28cm) umieszczona w płycie z piaskowca.
6. Żaglowiec. Płyta z piaskowca - płaskorzeźba przedstawiająca statek żaglowy na pełnym morzu (wym: 42x62cm).
7. MS Kraków. Płyta z piaskowca (wym.:82x60cm), płaskorzeźba przedstawiająca lajkonika z trójzębemi (logo armatora PŻM). Napis na górze: M-S Kraków i poniżej: lajkoniki: PODNIESIENIE/BANDERY//16.IX.1965.M/s „KRAKÓW” – drobnicowiec typu B-455-I/1, wyporność (nośność): 5 993 DWT, pojemność brutto: 5 534 BRT (GT), pojemność netto: 3 049 NRT (CGT), położenie stępki:10.09.1964 r.; wodowanie:30.01.1965 r.; zdanie: 20.09.1965 r. Armator: Polska Żegluga Morska - Szczecin; bandera polska. Statki typu B-455 Stocznia Szczecińska produkowała w latach 1965-1970. Statek ten od września 1965 r. pływał na linii zachodnioafrykańskiej. W roku 1966 doznał poważnych uszko¬dzeń kadłuba z powodu kolizji i poddano go generalnemu remontowi. W 1969 roku wraz z linią zachodnioafrykańską przeszedł do PLO.
8.Wojownik.  Płaskorzeźba z piaskowca przedstawiająca głowę średniowiecznego wojownika wmurowana w płytę z piaskowca (wym.: 45x35cm)
9. Dama dworu. Płaskorzeźba granitowa przedstawiająca głowę kobiecą w stroju ze średniowiecza, głowa nakryta luźno opadającą chustą, pod szyją kryza. Głowa (wym.: 44x40cm) wmurowana bezpośrednio w mur oporowy bulwaru.
10. K.I.Gałczyński.Płyta z piaskowca przedstawia realistycznie wykonaną podobiznę K.I.Gałczyńskiego. Powyżej płaskorzeźby (wym.: 43x39cm) z lewej strony podłużna płyta z napisem: „K. I. Gałczyński” (wym.: 15x60 cm). Po prawej stronie głowy pionowa podłużna tablica z napisem: POD-/NIE-/SIĘ-/NIE BAN-//DERY// 23.IX.1964, (wym.:60x30cm). M/s „K.I.GAŁCZYŃSKI” – drobnicowiec typu B-516-II/6, wyporność: 8 553 DWT, pojemność brutto: 5 584 GT, pojemność netto:3 044 CGT, położenie stępki : 10.12.1963r.,wodowanie:27.05.1964r.,podniesienie bandery 23.09.1964r., zdanie : 25.09.1964r. Armator: Polskie Linie Oceaniczne – Gdynia; bandera polska. Statki typu B-455 Stocznia Szczecińska produkowała w latach 1965-1970.    Literatura:1. Z monografii na 50 lecie Stoczni Szczecińskiej.
11. Ryba Tablica z piaskowca – płaskorzeźba przedstawiająca szkielet płaskiej ryby (wym.:43x61cm).
12.Głowa. Płaskorzeźba głowy męskiej (wym.: 20x25 cm), wykonana z czerwonego granitu, wmurowana bezpośrednio w płytę z piaskowca (wym.: 30x40 cm).
13.Szkielet węgorza. Tablica z płaskorzeźbą z piaskowca przedstawiającą szkielet ryby o wydłużonym kształcie, np. węgorza (wym.: 85x15 cm).
14.Henryk Jendza.Trzy płyty tworzą kompozycję upamiętniającą podniesienie bandery. Tablica z piaskowca z wmurowaną płaskorzeźbą głowy Henryka Jendzy (wym.: 42x42 cm). Poniżej płyta z piaskowca z sylwetą statku i napisem: HENRYK/JENDZA (wym.: 30x60cm) i powyżej, po prawej stronie, płyta podłużna z inskrypcją: POD-/NIE-/SIE-/NIE/ BAN /DERY/14.XII/1966 (wym.: 55x30cm). M/s „HENRYK JENDZA” – drobnicowiec typu B-516-V/9, wyporność (nośność): 8 745 DWT, pojemność brutto: 5 581 BRT(GT), pojemność netto:43 037 NRT (CGT) położenie stępki: 06.09.1965r.,wodowanie:01.02.1966r., zdanie:14.12.1966r., podniesienie bandery:14.12.1966r. Armator: Polskie Linie Oceaniczne – Gdynia; bandera polska.
Henryk Jendza (Wilno 1921-1962 Szczecin) technik mechanik, od 1946 w Szczecinie, od 1950r. dyrektor Stoczni „Odra”, (później nazwa zmieniona na Stocznię Szczecińską). Pod jego kierownictwem stocznia zostało uruchomiona po zniszczeniach wojennych, bardzo się rozbudowała, została wyposażona; skompletowano i wyszkolono załogę. Za jego czasów stocznia realizowała zamówienia na pełnomorskie statki, głównie dla armatora radzieckiego.
15. Głowa kobiety. Granitowa  płaskorzeżba przedstawia głowę kobiecą z dużymi oczami (wym.:38x40cm) wmurowana w płytę piaskowca (wym.: 60x40cm).
16. MS Dolna Śląsk.Tablica z piaskowca z płaskorzeźbą głowy górnika, sylwetką statku, podpisem m/s Dolny Śląsk (wym.: 84x 50cm). m/s „DOLNY ŚLĄSK” – drobnicowiec typu B-520-I/3, wyporność (nośność): 15 631 DWT; pojemność brutto:11 004 BRT (GT); pojemność netto : 5 822 NRT (CGT); położenie stępki : 27.04.1967r., wodowanie:26.08.1967 r.,zdanie:29.12.1967r., podniesienie bandery:29.12.1967 r.; Silnik główny: 6RD68: „H. Cegielski” – Poznań, 5 299 kW; prędkość: 15,60 węzłów, Armator: Polskie Linie Oceaniczne – Gdynia; bandera polska. Statki typu B- 520 Stocznia Szczecińska produkowała w latach 1966 -1968.
17.Marynarz. Granitowa głowa męska osadzona na płycie ze sztucznego kamienia, (wym.: 60x30 cm), stylizowana na średniowiecznego wojownika lub marynarza.
18.Trójmasztowiec holk. Tablica z płaskorzeźbą z piaskowca (wym.: 60x47cm) przedstawiająca trójmasztowy żaglowiec używany do celów handlowych tzw. holk popularny w na Morzu Północnym i Bałtyckim, popularny w miastach hanzeatyckich w XV wieku.
19.Głowa kobieca. Płaskorzeźba z szarego granitu wmurowana w płytę z piaskowca (wym.:30x33cm) przedstawiająca głowę kobiecą o okrągłym owalu twarzy (wym.: 23x20 cm).
20.M-S Warszawa.Tablica z piaskowca z płaskorzeźbą przedstawiającą symbol Warszawy – Syrenkę z mieczem i tarczą (wym.: 86x58 cm). Poniżej przedstawienia figuralnego tablica z sylwetą statku i napisem : M-S Warszawa/ 7.VI.1967/ podniesienie/ bandery. M/s „WARSZAWA” – drobnicowiec typu B-455-I/7, wyporność (nośność): 5 954 DWT, pojemność brutto:5 523 BRT (GT), pojemność netto:3 041 NRT (CGT), położenie stępki:26.04.1966 r., wodowanie: 03.09.1966 r., zdanie:27.05.1967 r. Stocznia Szczecińska produkowała w latach 1965-1970 statki typu B-455 o następujących danych: długość całkowita : 124,12m, długość między pionami: 112,00m, szerokość : 17,00 m, wysokość boczna : 9,90 m, zanurzenie : 6,87 m, nośność: 5 993 DWT. Załoga 38 osób + 12 pasażerów. Statki tej serii stanowiły ulepszoną wersję typu B-55 i były przeznaczone do obsługi linii zachodnio-afrykańskiej. W 1969 r. wraz z linią przekazany do PLO.
21. Łódka. Płyta z piaskowca (wym.:40x62cm), płaskorzeźba przedstawia łódkę z wiosłem na tle wody.
22. Rybak i Morska Kronika Szczecina - kompozycja składa się z dwóch elementów: granitowej płaskorzeźby głowy rybaka (wym.: 44x46cm) w murze z piaskowca oraz tablicy z inskrypcją: DLA UPAMIĘTNIENIA WSPÓŁ/CZESNYM I POTOMNYM/ TWÓRCZEJ PRACY SPOŁECZEŃ/STWA NASZEGO MIASTA – POL/SKICH STOCZNIOWCÓW, MARY/NARZY, PORTOWCÓW I RYBAKÓW /MIEJSKA RADA NARODOWA/ MIASTA SZCZECINA/ POSTANOWIŁA OTWORZYĆ/ UROCZYŚCIE W DNIU ŚWIĘTA/ POLSKIEGO MORZA 22 CZERW/CA 1968 ROKU NA TYM /BULWARZE PIASTOWSKIM/ KRONIKĘ MORSKĄ SZCZECINA/ SZCZECIN DN.22.VI.1968 R./ (wym.:100 x 80cm, piaskowiec).
23.MS Bolesław Śmiały. Kompozycja składa się z trzech elementów: umieszczonej centralnie - poziomej tablicy z sylwetą statku i napisem : M-S Bolesław/Śmiały (piaskowiec, wym.: 30x60cm), na lewo - podłużnej płyty z tekstem: POD-/NIE-/SIE-/NIE/BAN-/DERY/ 31.XII/1967/ (wym.: 60x30 cm). Trzeci element – na prawo- płaskorzeźba głowy Bolesława Śmiałego, króla Polski ( piaskowiec, wym.: 54x48 cm). M/s „BOLESŁAW ŚMIAŁY” – drobnicowiec typu B-445-I/3, wyporność (nośność): 10 042 DWT, pojemność brutto:8 429 BRT (GT), pojemność netto: 4 767 NRT (CGT), położenie stępki: 08.03.1967 r.,wodowanie:21.07.1967 r., zdanie:31.12.1967r. Armator: Polskie Linie Oceaniczne – Gdynia; bandera polska. Przeznaczony do przewozu drobnicy, ładunków płynnych i chłodź., zboża luzem i ładunków pokładowych. Główny projektant T. Fiszer z COKB PO Oddz. Szczecin.
24. Konik morski. Tablica z piaskowca z płaskorzeźbą konika morskiego, wym.:60x40 cm.
25. Płaskorzeźba głowy męskiej z wapienia wmurowana w płytę z piaskowca, wym.: dług. 30cm, szer. 26cm.
26. MS Bolesław Chrobry. Tablica z piaskowca (wym.: 56x80cm) z centralnie umieszczoną podobizną głowy króla Polski Bolesława Chrobrego. Obok w dwóch kolumnach napis: „NIEPOKO-/NANY BOLE-/SŁAW NA CZELE PAN-/CERNYCH/ SŁUPAMI/ ŻELAZNY/MI W RZE/CE GRANI-/CE POLSKI/ WYTYCZYŁ/ Gall Anonim/. Poniżej sylweta statku i podpis: M/S BOLESŁAW CHROBRY. Drobnicowiec typu B-445-I/3, zwodowany:4.03.1967r.,zdany:31.10.1967 dla PLO, nośność:7 915/9895 DWT, pojemność: 5 527 / 8 427 BRT, 2 947 / 4 767 NRT; długość:145,2 m, szerokość: 18,8 m, zanurzenie:7,3/8,3 m.1 silnik spalinowy 7RD68, produkcji ZPM H. Cegielski Poznań, moc 5 888 kW , przy 135 obr./min.
27. Głowa męska. Płaskorzeźba głowy męskiej z czarnego bazaltu, wym.:34x30cm umieszczona na płycie ze sztucznego kamienia.
28. Głowa damy dworu. Płaskorzeźba głowy kobiecej stylizowanej na damę dworu (piaskowiec, wym.: 60x35cm).
29. MS Zygmunt Stary. Kompozycja dwóch płaskorzeźbionych płyt z piaskowca : pionowej, podłużnej przedstawiającej podobiznę głowy króla Polski - Zygmunta Starego (wym.: 60x48cm) oraz poziomej z inskrypcją; 27.IV.1968/WODOWANIE M/S / ZYGMUNT STARY/1 000 000 TON/ ZE STOCZNI /WARSKIEGO. M-S Zygmunt Stary głowa dług., tablica dług. 30cm, szer. 60cm. „VISHVA SANDESH" ex „ZYGMUNT STARY", zwodowany: 27.04.1968,zdany: 31.12.1968 dla Indii, nośność: 8 215 / 11 565 DWT, pojemność: 5 391 / 8 129 BRT, 2 751 / 4 449 NRT;długość:145,2 m, szerokość:18,8 m, zanurzenie:7,3/8,3 m.1 silnik spalinowy 7RD68, produkcji ZPM H. Cegielski Poznań, moc 5 888 kW przy 135 obr./min., prędkość:16,3 węzła,1 śruba, 2 pokłady, 5 ładowni, objętość ładowni: 15 088 m3,, objętość ładunków płynnych : 976 m3, załoga 44 osoby, 12 miejsc pasażerskich. Przeznaczony do przewozu drobnicy, ładunków płynnych i chłodź., zboża luzem i ładunków pokładowych. Główny projektant T. Fiszer z COKB PO Oddz. Szczecin. Literatura: Encyklopedia Szczecina T. 1 s. 611.
30. Kotwica.Tablica z piaskowca z płaskorzeźbą kotwicy (wym.:60x44cm) umieszczona w licu muru.
31. Dama dworu.Płaskorzeźba głowy kobiecej z granitu (wym.:30x12cm) - przedstawienie średniowiecznej damy dworu.
32. Ławica ryb.Tablica z piaskowca z płaskorzeźbą przedstawiającą ławicę ryb, wym.:68x68cm.
33. Głowa męska. Płaskorzeźba głowy męskiej z czarnego bazaltu (wym.:60x38cm) umieszczona w płycie ze sztucznego kamienia.
34.MS Azteca. Kompozycja składa się z dwóch elementów: maski prekolumbijskiej – stylizowanej twarzy męskiej z granitu (wym.:48x33cm)oraz tablicy z piaskowca (wym.:40x60cm) ozdobionej z lewej strony hieroglifami (piktogramami) pisma prekolumbijskiego. obok inskrypcja: m/s AZTECA/ PIERWSZY STA-/TEK ZBUDOWA-/NY W POLSCE /O NOŚNOŚCI/ 25 700 DWT/ WODOWANIE 10.VI.68. Drobnicowiec typu B-449-I/1, wyporność (nośność): 25 897 DWT, pojemność brutto:16 039 BRT (GT), pojemność netto:10 572 NRT (CGT), położenie stępki: 09.11.1967 r., wodowanie:10.06.1968 r., zdanie:31.12.1968 r. Armator: Transportation Martima Mexicana SA, Mexico; bandera meksykańska. Statki typu B-445 Stocznia Szczecińska produkowała w latach 1966-1977. Dane statków tego typu:długość całkowita:185,12 m, długość między pionami:168,00 m, szerokość:22,80 m, wysokość boczna:14,20 m, zanurzenie:10,55 m, nośność:25 897 DWT, pojemność rejestrowa brutto:6 039 BRT (GT), Silnik główny: 6RD76 „H.Cegielski” – Poznań; 7 066 kW; 119 obr/min/, prędkość:15,5 węzłów, 6 ładowni o pojemności 32 560 m3. załoga: 46 osób. Przeznaczone do przewozu rudy, apatytów, węgla, koksu, ziarna luzem i drewna; główny projektant: Jerzy Piskorz Nałęcki.
35. Głowa męska.Płaskorzeźba głowy męskiej z różowego granitu o okrągłym owalu twarzy, (wym.:42x40cm) osadzona na płycie ze sztucznego kamienia.
36. MS Artemonas. Kompozycja składa się z dwóch elementów: płaskorzeźby głowy bogini Artemidy lub
(granit,wym.:40x34cm) oraz tablicy z piaskowca (wym.:30x60cm) ozdobionej z lewej strony antycznym ornamentem geometrycznym oraz inskrypcją: „ARTEMONAS”/ PIERWSZY/STATEK DLA/ GRECJI/ WODOWANIE 14.XII/.68.m/s Drobnicowiec typu B-441-1/1, wyporność (nośność): 16 098 DWT, pojemność brutto: 11 430 BRT (GT), pojemność netto :7 039 NRT (CGT), położenie stępki:25.07.1968 r., wodowanie:14.12.1968 r., zdanie:30.06.1969 r., długość całkowita:157,80 m, długość między pionami:143,00 m, szerokość:21,00 m. Wysokość boczna:13,34 m. Zanurzenie: 9,90 m. Silnik główny: 6RD68 „H.Cegielski” Poznań; 5 299 kW; prędkość:14,69 węzłów, załoga: 34 osoby. Główny projektant: Jerzy Piskorz Nałęcki. Statki typu B-445 Stocznia Szczecińska produkowała w latach 1966-1977.Dane statków tego typu: Armator: N.F. Vernicos Shipping Co. Ltd. – Pireus; bandera grecka Z monografii na 50 lecie Stoczni Szczecińskiej:
37. KRAB. Tablica z piaskowca przedstawiająca kraba  (wym.:50x90cm)
38. Wąż prekolumbijski – płaskorzeźba z granitu wmurowana w ścianę z piaskowca
(głowa) wym.: 30x15x38cm.
39. Głowa młodzieńca. Płaskorzeźba z piaskowca przedstawiająca głowę młodzieńca, wym.:54 x 40cm
40. Motyw prekolumbijski. Płyta z piaskowca z motywem prekolumbijskim tworzącym formę zbliżona do koła, wym.: 85x75cm.
41. Głowa męska. Płaskorzeźba z bazaltu osadzona na płycie z piaskowca, wym.:40x30cm
42. Bulwar Piastów Pomorskich. Tablica z piaskowca z napisem: Bulwar Piastów Pomorskich, relief wypukły, (wym.:60x30cm).  


Literatura:Z monografii na 50 lecie Stoczni Szczecińskiej 2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie Instytut Zachodnio-Pomorski, Wiktor Fenrych, Andrzej Mielcarek, Żegluga Polska S.A. Polska Żegluga Morska 1927 – 1951 – 1975. Katalog floty. Szczecin 1977.
-> Pokaż obiekt na mapie

1. K.I.Gałczyński 


2. 11. Ryba 


3. 12. Głowa męska 


4. 12. Głowa męska 


5. 13. Henryk Jendza 


6. 14.Szkielet węgorza 


7. 15. Dama dworu 


8. 16. Dolny Śląsk 


9. 17. Głowa męska 


10. 18.Holk 


11. 19. Gówka kobiety 


12. 19. Syrenka 


13. 21.Łódź 


14. 22.Tablica pamiątkowa - kronika 


15. 23. MS Bolesław Śmiały 


16. 24.KONIK MORSKI 


17. 25. GŁOWA MĘSKA 


18. 26.BOLESŁAW CHROBRY 


19. 27. GŁOWA MĘSKA 


20. 28. GŁOWA DAMY DWORU 


21. 29. MS ZYGMUNT STARY 


22. 30.KOTWICA 


23. 31.DAMA DWORU - GŁOWA 


24. 31.ŁAWICA RYB 


25. 33.GŁOWA MĘSKA 


26. 34. MS AZTECA 


27. 35.GŁOWA MĘSKA 


28. 35.ARTEMONAS 


29. 37.KRAB 


30. 38. WĄŻ PREKOLUMBIJSKI 


31. 39. GŁOWA MŁODZIEŃCA 


32. 40. MOTYW PREKOLUMBIJSKI 


33. 41. GLOWA MĘSKA 


34. 42. BULWAR PIASTOWSKI 


35. 7. MS Kraków 


36. 8.głowa wojownika 


37. 8.mieszczka 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43.