Pomniki i tablice w Szczecinie

Nazwa:Fontanna Vogelbrunnen (Ptasia Studnia)
Rodzaj:Akcent Rzeźbiarski
Autor:Kurt Schwerdtfeger
Czas powstania:1935
Materiał:rzeźby: beton; zbiornik i archit. obudowa: cegła, czerwony granit
Wymiary:wys. łącznie z rzeźbami 160 cm, szer. 230 cm x głęb. 345 cm.
Lokalizacja:Ogród różany

Ogród różany, fontanna Vogelbrunnen (Ptasia studnia), Kurt Schwerdtfeger, 1935 r., rekonstrukcja w 2007 r.

„Różanka”, Park im. Jana Kasprowicza. Rzeźby beton, 4 ptaki wys. 64 cm, zbiornik i architektoniczna obudowa cegła, czerwony granit, wys. łącznie z rzeźbami 160 cm, szer. 230 cm x głęb. 345 cm. Z 1932 r., modernistyczna, rzeźbiarz Kurt Schwerdtfeger, dyrektor szczecińskiej Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Fontanna z rzeźbą ozdobiła ogród różany urządzony w 1928 r. z okazji odbywającego się wówczas w Szczecinie międzynarodowego zjazdu ogrodników. Rzeźby ptaków osadzone były na dekoracyjnym cokole z cegły klinkierowej, stanowiącym element zbiornika wodnego. W okresie powojennym fontanna pozostawała zaniedbana – rzeźby zostały uszkodzone, a jeden z ptaków uległ całkowitemu zniszczeniu. W latach 80-tych XX w. teren różanki przekazano Arcybiskupiemu Wyższemu Seminarium Duchownemu, a trzy spośród czterech istniejących pierwotnie rzeźb przeniesiono do siedziby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ul. Kuśnierską 14a. W 2005 r. miasto ponownie przejęło dawną Różankę. W 2006 r. opracowany został projekt rewaloryzacji Różanki oraz rekonstrukcji fontanny (autorstwa Małgorzaty Haas-Nogal). Rzeźby poddano konserwacji, połączonej z rekonstrukcją brakujących elementów (w tym jednego ptaka). Prace te wykonała Mirosława Koutny-Giedrys z zespołem. Wiosną 2007 r. grupa rzeźbiarską ustawiono na dawnym miejscu, na cokole zrekonstruowanym z kamienia, którym zastąpiono zniszczoną podstawę ceglaną. Jednocześnie uruchomiono fontannę. – Rytmiczna kompozycja rzeźbiarska złożona z czterech syntetycznie przedstawionych łabędzi, ukazanych z wyciągniętymi szyjami i dziobami, w momencie zrywania się do lotu. Rzeźby ustawione na dolnym stopniu prostokątnego basenu fontanny, z którego woda spływa do położonego niżej, wydłużonego zbiornika.


Literatura:Haas-Nogal M., Odtworzenie Różanki w Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie [w:] Wśród zabytków, wśród zieleni. Materiały opracowane z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2006 w woj. zachodniopomorskim. Szczecin 2006, s. 94-100.
-> Pokaż obiekt na mapie