Spędzaj czas aktywnie!

Boisko Orlik 2012 przy Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin

Spędzaj czas aktywnie!

Zapraszamy na szkolne obiekty sportowe, udostepniane bezpłatnie w ramach realizowanego programu "Osiedlowe Centra Sportu i Rekreacji".
Tu spędzisz czas wesoło i zdrowo!

Obiekty ZSO Nr 3, ul. Orawska 1, tel. 091 4820078, http://www.blekitna.szczecin.pl/
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko do siatkówki wraz z oświetleniem i ogrodzeniem.

Obiekty sportow ZSO nr 4, ul Romera 2, tel. 091 4394052, http://www.zso4.szczecin.pl/
Boiska piłkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej, boisko wielofuncyjne z poliuretanu oraz bieżnia prosta wraz z oświetleniem.

  • Obiekty sportowe Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Chobolańska 20, tel 091 4833188
  • Obiekty sportowe Centrum Kształcenia Sportowego, ul. L. Rydla 49, tel. 091 467260
  • Obiekty Zespołu Szkół Nr 4, ul. Kusocińskiego 3, tel. 091 4339328
  • Obiekty ZSO Nr 5, ul. Budziszyńska 2 tel. 091 4821671

Planowane zajęcia odbywać się będą po godzinach pracy placówek oświatowych według następującego harmonogramu:
- listopad- marzec w dni powszednie od 16.00 do 20.00, sobota12.00- 18.00;
- kwiecień- październik w dni powszednie 16.00 do 21.00, sobota 10.00- 20.00;
- wakacje (lipiec, sierpień) od 10.00 do 21.00.