Aktualności 2008

Plany Miasta na 2008 rok


Prezydent Piotr Krzystek przedstawia plany miasta na 2008 rok

Prezydent Piotr Krzystek przedstawił najważniejsze założenia na 2008 rok.

Jedną z ważniejszych inwestycji, która rozpocznie się w tym roku jest budowa basenu 50-metrowego na terenie SDS. Szacowany koszt przedsięwzięcia to ok. 62,4 mln zł. Jest to projekt wykonania zadaszenia i przebudowy istniejącego basenu. W pierwszej połowie roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. W budżecie na 2008 r. zarezerwowano
5 mln zł na rozpoczęcie inwestycji,

Innym ważnym przedsięwzięciem jest kontynuacja budowy obwodnicy śródmiejskiej (IV etap) – od ul. Warcisława do Krasińskiego. Pod koniec 2007 rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę prac, ale jeden z uczestników przetargu złożył protest do Urzędu Zamówień Publicznych, czekamy na rozstrzygnięcie protestu, potem będzie można podpisać umowę z wykonawcą – zapewniał prezydent Piotr Krzystek. W budżecie miasta na realizację zadania zapisano 17, 5 mln zł, ponadto w 2008 r. gotowa ma być dokumentacja projektowa V etapu obwodnicy.

W 2008 roku rozpoczniemy także budowę hali widowiskowo – sportowej – zapewnił Prezydent Piotr Krzystek. Mamy już wolny teren - inwestycja zapisana jest do dofinansowania z RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt budowy to ok. 220 mln zł. W budżecie na 2008 rok na rozpoczęcie inwestycji zapisano 5 mln zł.

Prezydent zapewnił również, że wkrótce rozpoczną się prace nad studium wykonalności nowego stadionu, który ma być zlokalizowany na terenie lotniska w Dąbiu. Już wkrótce ujrzymy koncepcję i studium wykonalności budowy Aquaparku,
co będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu i jego realizację

Prezydent podkreślił, że będzie to przełomowy rok dla Szczecina, ale także rok bardzo pracowity.