Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin


Młodzieżowa Rada Miasta Szczecina jest to organizacja działającą w Urzędzie Miasta, której kadencja trwa 3 lata. Rada jest reprezentacją szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Działalność w MRMS jest społeczna, liczbę radnych i sposób ich wyboru określa ordynacja wyborcza.


 

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

  1. rozwijanie Idei Samorządności wśród młodzieży
  2. kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych
  3. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych i samorządowych
  4. działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia
  5. promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej
  6. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych
  7. czynny udział młodzieży w walce o ochronę środowiska naturalnego
  8. działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych
  9. poznawanie historii i kultury państw europejskich

Aktualności i kontakt z Młodzieżową Radą Miasta Szczecin za pośrednictwem profilu: https://m.facebook.com/profile.php?id=188871071129064  lub mailowo:  mlodziezowarada@miasto.szczecin.pl