Prezydent Miasta Szczecin


Zdjęcie prezydenta miasta, Piotra Krzystka

Piotr Krzystek - radca prawny, manager, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Urodził się 5 lutego 1973 roku, swoje życie związał ze Szczecinem, a pracę ze służbą publiczną.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin - odpowiedzialność za:

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Krzysztofa SoskiKrzysztof Soska

koordynowanie i integracja działań w sferze społecznej, w tym:
a) oświata,
b) pomoc społeczna,
c) ochrona zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) kultura,
f) sport i turystyka,
g) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
h) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;

 

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Daniela WacinkiewiczaDaniel Wacinkiewicz

sprawy rozwoju miasta oraz dialogu społecznego, w tym:
a) koordynowanie tworzenia, aktualizacji i monitorowania strategii miasta,
b) koordynowanie dialogu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,
c) programy współpracy międzynarodowej oraz obsługa kontaktów zagranicznych miasta,
d) planowanie przestrzenne,
e) ład budowlany i architektoniczny,
f) administracja geodezyjna i kartograficzna,
g) nadzór w zakresie obrotu nieruchomościami,
h) rewitalizacja obszarów miejskich,
i) ochrona konserwatorska zabytków,
j) ochrona praw konsumenckich,
k) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
l) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;

 

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Marcina PawlickiegoAnna Szotkowska

zarządzanie zasobem mieszkaniowym i bieżące utrzymanie miasta, w tym:
a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy, inżynieria i organizacja ruchu drogowego,
c) bieżące funkcjonowanie miasta,
d) gospodarka odpadami komunalnymi oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
e) handel, usługi i targowiska,
f) ochrona środowiska, gospodarka leśna, cmentarze i ochrona zwierząt,
g) administracja geologiczna,
h) współpraca z radami osiedli,
i) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
j) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

 

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Michała PrzepieryMichał Przepiera

sfera inwestycji, zarządzania projektami i wspierania biznesu, w tym:
a) koordynowanie inwestycji miejskich,
b) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina,
c) wspieranie biznesu, obsługa inwestorów i aktywizacja gospodarcza,
d) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
e) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;

 

 

Kolegium prezydenckie, grudzień 2018