Prezydent Miasta Szczecin


Zdjęcie prezydenta miasta, Piotra Krzystka

Piotr Krzystek - radca prawny, manager, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Urodził się 5 lutego 1973 roku, swoje życie związał ze Szczecinem, a pracę ze służbą publiczną.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin - odpowiedzialność za:

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Krzysztofa SoskiKrzysztof Soska

a) oświatę,
b) pomoc społeczną,
c) ochronę zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) kulturę,
f) sport i turystykę,
g) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
h) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Piotra MyncaDaniel Wacinkiewicz

a) koordynowanie tworzenia, aktualizacji i monitorowania strategii miasta,
b) koordynowanie dialogu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,
c) programy współpracy międzynarodowej oraz obsługę kontaktów zagranicznych miasta,
d) planowanie przestrzenne,
e) ład budowlany i architektoniczny,
f) administrację geodezyjną i kartograficzną,
g) nadzór w zakresie obrotu nieruchomościami,
h) rewitalizację obszarów miejskich,
i) ochronę konserwatorską zabytków,
j) ochronę praw konsumenckich,
k) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
l) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Marcina PawlickiegoMarcin Pawlicki

a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy, inżynierię i organizację ruchu drogowego,
c) bieżące funkcjonowanie miasta,
d) gospodarkę odpadami komunalnymi oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
e) handel, usługi i targowiska,
f) ochronę środowiska, gospodarkę leśną, cmentarze i ochronę zwierząt,
g) administrację geologiczną,
h) politykę mieszkaniową,
i) współpracę z radami osiedli,
j) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
k) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami

Zdjęcie zastęcy prezydenta miasta, Michała PrzepieryMichał Przepiera

a) koordynowanie inwestycji miejskich,
b) Wieloletni Program Rozwoju Szczecina,
c) wspieranie biznesu, obsługę inwestorów i aktywizację gospodarczą,
e) udzielanie zamówień publicznych w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
f) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami;