Aktualności

SKM coraz bliżej


W urzędzie miasta doszło dziś do podpisania umowy na opracowanie Studium Wykonalności Integracji Transportu Publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Dokument parafowali Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Wojciech Drożdż, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i v-ce przewodniczący zarządu SSOM oraz przedstawiciele wykonawcy firmy ‘TRAKO’ Wierzbicki i wspólnicy.

Nareszcie podpisujemy umowę bardzo ważną dla szczecińskiego obszaru metropolitarnego – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  To projekt, który wymaga współpracy wielu samorządów, ale wiemy, że jesteśmy w stanie temu zadaniu podołać. Praca, którą wspólnie wykonany pozwoli odpowiedzieć na pytania jak kolej metropolitarna powinna funkcjonować. Kolej może być tą alternatywą dla mieszkańców, która będzie uzupełniać istniejący układ komunikacyjny oparty o transport tramwajowy i autobusowy.

Podpisanie umowy na szczecińską kolej metropolitarną to spełnienie wielu marzeń transportowców ze środowiska szczecińskiego – mówi Wojciech Drożdż, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i v-ce przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. To także przyczynek do tego aby Szczeciński Obszar Metropolitarny w swoich założeniach będący metropolią ponadgraniczą stał się rzeczywistą nowoczesną metropolią. Żeby to się stało musimy mieć kolej metropolitarną.

Studium wykonalności  Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Sprawny system transportowy to jedno z kluczowych zagadnień dla Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2011 r. na zlecenie SOM powstała „Koncepcja rozwoju transportu publicznego w SOM”., zaś w 2012 r. pojawiły się "Wytyczne dla realizacji Koncepcji Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym".

W grudniu 2012 r. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w celu realizacji wniosków zawartych w „Koncepcji rozwoju transportu publicznego” podjęło uchwałę
o konieczności sporządzenia „Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” mającej być tzw. „kręgosłupem” systemu transportu publicznego w SOM.

W październiku 2013r. SSOM złożył wniosek o dofinansowanie zadania w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2.), organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Złożony przez SSOM wniosek został bardzo wysoko oceniony (2 pozycja na 91 wniosków) i Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na wykonanie dokumentacji.

W ramach projektu powstanie m.in.:

1. Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego (ZSTP) na obszarze SOM na lata 2014 – 2020
 

  1. Opracowanie wizji i misji oraz kluczowych wyzwań dla integracji i rozwoju transportu publicznego na obszarze SOM;
  2. Opracowanie systemu zarządzania ZSTP, tj. systemu monitorowania, ewaluacji
    i aktualizacji;
  3. Wskazanie instrumentów finansowania oraz instytucji odpowiedzialnych/uczestniczących za realizację poszczególnych celów;
  4. Opracowanie modelu ruchu dla SOM;
  5. Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii ZSTP;

Dodatkowo zostaną przygotowane rekomendacje zmian prawa miejscowego oraz instrumentów niefinansowych warunkujących i wspomagających osiągnięcie celów ww. Strategii.

2. Studium wykonalności dla projektu integracji taryfowej, organizacyjnej i biletowej na obszarze SOM wraz z oceną oddziaływania na środowisko

W ramach tego zadania dokonana zostanie analiza dobrych praktyk funkcjonujących modeli integracji transportu publicznego na terenie innych obszarów funkcjonalnych w Polsce (i w innych krajach ze wskazaniem możliwości prawnych ich wdrożenia i zastosowania na terenie SOM), a także przygotowany zostanie plan działań dla kierunku interwencji – zrównoważony, zintegrowany transport.

3. Plan działań integracji transportu publicznego na obszarze SOM na lata 2014 – 2020

Przygotowanie dokumentów wykonawczych w celu osiągnięcia integracji transportowej SOM:

  1. organizacyjnej (jeden organizator transportu na obszarze SOM),
  2. taryfowej (jedna taryfa na obszarze SOM),
  3. biletowej (jeden bilet na wszystkie środki transportu publicznego na obszarze SOM).

 

4. Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Studium ma być opracowane w celu wyboru optymalnych wariantów realizacji przedsięwzięcia w zakresie technicznym, organizacyjno – prawnym i finansowym.

Studium Wykonalności SKM obejmować będzie swoim zakresem analizę połączeń
na trasach:

Szczecin – Stargard Szczeciński (Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii),

Szczecin – Police - Trzebież,

Szczecin – Goleniów,

Szczecin – Gryfino.

Przygotowanie ww. dokumentów jest niezbędne do realizacji projektów transportowych i aplikowania o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Wszelkie działania w projekcie będą podlegały licznym konsultacjom, zarówno z ekspertami jak i mieszkańcami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wykonawcą opracowania „Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” została firma  TRAKO Wierzbicki i wspólnicy Spółka Jawna. Całkowity koszt wynosi 1 988 910 złotych. Opracowanie zostanie wykonane do 31.05.2015r.


18.09.2014


Lista załączników: