Aktualności

„Czas goni, 31 marca się zbliża!”


Do 31 marca organizacje pozarządowe muszą stworzyć sprawozdanie finansowe ze swojej działalności oraz wysłać CIT-8 do Urzędu Skarbowego. Jak wykazuje praktyka niektóre organizacje mają problem z prawidłowym dopełnieniem formalności. Takim organizacjom z pomocą przychodzi Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. 

Coroczna sprawozdawczość dla niektórych jest tylko formalnością, dla innych powodem do zdenerwowania. Nie dopełnienie obowiązku do końca marca może skutkować nałożeniem na organizację grzywny. Nie wszystkie organizacje sprawozdają się terminowo, ponieważ nie wiedzą jak wypełniać poszczególne dokumenty. Z pomocą takim organizacjom przychodzi SCWOP Sektor 3, którego pracownicy jeśli zajedzie taka potrzeba nieodpłatnie pomogą przy załatwieniu wszystkich formalności.

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, od 2010 roku wspiera organizacje ze Szczecina i okolic we wszelkich kwestiach związanych z życiem i funkcjonowaniem w organizacji pozarządowej. Oprócz doradztwa Sektor 3 oferuje nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie działań organizacji, sprzętu (ksero, drukarka, rzutnik, laptop, komputery).

Aby skorzystać ze wsparcia Sektora 3 wystarczy kontakt drogą mailową biuro@sektor3.szczecin.pllub telefonicznie – 91-350-82-99.

Więcej informacji www.sektor3.szczecin.ploraz www.facebook.pl/sektor3szczecin.


03.03.2015