Aktualności

Rusza budowa kładek


W poniedziałek 6 grudnia br. rozpoczyna się budowa kładek nad ul. Gdańską.

Pierwsza powstanie przy pętli autobusowo – tramwajowej na Basenie Górniczym a druga w rejonie ul. Merkatora.

Kładka zlokalizowana w rejonie Basenu Górniczego znajdować się będzie w miejscu obecnie istniejącego przejścia dla pieszych. Całkowita długość obiektu będzie wynosiła 107,27 m, a szerokość użytkowa 3,8 m. Kładka będzie się składała z 4przęseł.

Kładka zlokalizowana w rejonie ulicy Merkatora znajdować się będzie w miejscu obecnie istniejącego przejścia dla pieszych. Całkowita długość obiektu będzie wynosić 55,65 m, a szerokość użytkowa 3,8 m. Kładka będzie się składała z 2 przęseł.

Kładki dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - będą wyposażone w windy (Basen Górniczy 4 szt., skrzyżowanie z ul. Merkatora 3 szt.).

Ideą budowy kładek jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie płynności ruchu na ul. Gdańskiej.
Wykonawcą inwestycji jest firma INTOP Szczecin Sp. z o.o.

W związku z rozpoczęciem prac zmieniona zostanie organizacja ruchu w rejonie Basenu Górniczego i ul. Merkatora. W rejonie Basenu Górniczego roboty prowadzone będą poza jezdnią na chodniku i na terenie pętli autobusowej.

Na Basenie Górniczym zmieni się lokalizacja przejścia dla pieszych na nitce wyjazdowej z miasta. Przesunięty zostanie także przystanek tramwajowy w kierunku Krzekowa i Gumieniec.
Także w rejonie ul. Merkatora prace będą prowadzone poza jezdniami. Zmieniona jednak zostanie lokalizacja przejścia dla pieszych. Przesunięty zostanie przystanek tramwajowy w kierunku Basenu Górniczego oraz przystanki autobusowe dla komunikacji nocnej.

O wszelkich zmianach w organizacji ruchu informował będzie na bieżąco Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który jest inwestorem.

Budowa kładek na Gdańskiej będzie kosztować ponad 11,7 mln złotych. Dofinansowanie ma wynieść ponad 8,7 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach konkursu 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na 18 miast starających się o dofinansowanie, Szczecin zajął 3 miejsce, otrzymując 53 na 56 możliwych punktów.


02.12.2010