Aktualności

Szczecin Przyjazny Rodzinie


 Minął miesiąc od wprowadzenia Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Poniżej kilka danych liczbowych.

Program Szczecin Przyjazny Rodzinie jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin.

Celem programu jest:

  • niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina;
  • stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg
    i udogodnień, które wspierać będą rodzinę;
  • zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków, do różnych dóbr
     m. in.: kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin , miejskie instytucje kultury i sportu oraz szczecińskich przedsiębiorców;
  • wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących oraz promocja miejsc przyjaznych rodzinie.

W ramach Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie wprowadzono Szczecińską Kartę Rodzinną, której posiadacz  jest uprawniony do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert bezpłatnych. Lista zniżek dostępna jest na stronie internetowej Programu www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

 

Statystyka na dzień 1 października 2012

786 przyjętych wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej
3490 wydanych Szczecińskich Kart Rodzinnych
2552 odebranych Szczecińskich Kart Rodzinnych
10 888 odsłon portalu: www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

W sferze działań oświatowych podjęto decyzję o udzieleniu wsparcia poprzez możliwość bezpłatnego udostępniania podręczników szkolnych  (bez ćwiczeń) z zasobów bibliotecznych szkoły uczniom szkół podstawowych z rodzin posiadających troje i więcej dzieci.

48 uczniów szkół podstawowych skorzystało z udostępnienia podręczników. Do szkół przekazano kwotę 11 343,36 zł na zakup tych podręczników.

 W ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie na drugie i kolejne dziecko korzystające ze żłobka lub przedszkola miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin przysługuje ulga w wysokości:
1. 50% za drugie dziecko korzystające ze żłobka lub przedszkola ,
2. 75% za trzecie dziecko korzystające ze żłobka lub przedszkola,
3. 100% za czwarte dziecko i każde kolejne dziecko korzystające ze żłobka lub przedszkola.

131 rodziców skorzystało  we wrześniu z ulg w żłobkach  (124 osoby  z ulgi  w wysokości 50% na drugie dziecko, 6 osób z ulgi w wysokości 75% na trzecie dziecko, 1 osoba z ulgi w wysokości 100% na czwarte i więcej dzieci).

371 rodziców skorzystało we wrześniu z ulg w przedszkolach ( 363 osoby z ulgi w wysokości 50% na drugie dziecko, 7 osób z ulgi w wysokości 75% na trzecie dziecko, 1 osoba z ulgi w wysokości 100% na czwarte i więcej dzieci).

 

Zniżki na  elektroniczne bilety miesięczne i trzymiesięczne dla dzieci posiadających SKR:
55% zniżki  przy 2 dzieci w rodzinie,
65% zniżki przy 3 dzieci w rodzinie,
75% zniżki przy 4 dzieci w rodzinie,
85%  zniżki przy 5 dzieci w rodzinie,
95%  zniżki przy 6 dzieci w rodzinie,
Przy 7 i więcej dzieci w rodzinie 100 % zniżki.

 

W miesiącu wrześniu sprzedano 379 biletów ze zniżkami dla beneficjentów programu ( w tym 146 biletów miesięcznych i 233 bilety trzymiesięczne)

 

Rodzaj biletu /zniżka

55%

65%

75%

85%

95%

100%

Miesięczny

48

43

28

20

7

0

Trzymiesięczny

31

51

41

29

48

32

 

 

Podmioty biorące udział w Programie i ich szczegółowe cenniki.

1. Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 

 

Cennik (ceny  dla każdego dziecka posiadającego SKR)

2 dzieci w rodzinie

4,50 PLN

3 dzieci w rodzinie

3,50 PLN

4 dzieci w rodzinie

2,50 PLN

5 dzieci w rodzinie

1,50 PLN

6 dzieci w rodzinie

0,50 PLN

7 i więcej dzieci w rodzinie

bilet bezpłatny

 

2. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

 

Cennik (ceny  dla każdego dziecka posiadającego SKR)

2 dzieci w rodzinie

18,00 PLN

3 dzieci w rodzinie

14,00 PLN

4 dzieci w rodzinie

10,00 PLN

5 dzieci w rodzinie

6,00 PLN

6 dzieci w rodzinie

2,00 PLN

7 i więcej dzieci w rodzinie

1,00 PL

 

3. Zespół Obiektów Szczeciński Dom Sportu- Basen 25 i 50 m = we wrześniu skorzystało około 50 osób.

 

Cennik ceny dla każdego posiadacza SKR

2 dzieci w rodzinie

4,50 PLN

3 dzieci w rodzinie

    3,50 PLN

4 dzieci w rodzinie

2,50 PLN

5 dzieci w rodzinie

1,50 PLN

6 dzieci w rodzinie

0,50 PLN

7 i więcej dzieci w rodzinie

0,10 PLN

 

4. Basen - Szkoła Podstawowa nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie

 

Cennik (ceny dla każdego dziecka posiadającego SKR)

2 dzieci w rodzinie

3,87 PLN

3 dzieci w rodzinie

    3,01 PLN

4 dzieci w rodzinie

2,15 PLN

5 dzieci w rodzinie

1,29 PLN

6 dzieci w rodzinie

0,43 PLN

7 i więcej dzieci w rodzinie

bezpłatnie

 

5. Basen -  Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego  w Szczecinie

 

Cennik (ceny dla każdego dziecka posiadającego SKR)

2 dzieci w rodzinie

4,50 PLN

3 dzieci w rodzinie

    3,50 PLN

4 dzieci w rodzinie

2,50 PLN

5 dzieci w rodzinie

1,50 PLN

6 dzieci w rodzinie

0,50 PLN

7 i więcej dzieci w rodzinie

bezpłatnie

 

6. Basen - Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie – we wrześniu skorzystało 21 dzieci.

 

Cennik (ceny dla  każdego dziecka posiadającego SKR)

2 dzieci w rodzinie

5,40 PLN

3 dzieci w rodzinie

    4,20 PLN

4 dzieci w rodzinie

3,00 PLN

5 dzieci w rodzinie

1,80 PLN

6 dzieci w rodzinie

0,60 PLN

7 i więcej dzieci w rodzinie

bezpłatnie

 

7. Teatr  Współczesny w Szczecinie (tylko duża scena z wyłączeniem imprez i spektakli  gościnnych).

 

Cennik (ceny dla każdego dziecka posiadającego SKR)

2 dzieci w rodzinie

18,00 PLN

3 dzieci w rodzinie

    14,00 PLN

4 dzieci w rodzinie

10,00 PLN

5 dzieci w rodzinie

6,00 PLN

6 dzieci w rodzinie

2,00 PLN

7 i więcej dzieci w rodzinie

1,00 PLN

 

8. Teatr Lalek „Pleciuga”-  we wrześniu skorzystało 29 dzieci.

 

Cennik (ceny dla  każdego dziecka posiadającego SKR)

2 dzieci w rodzinie

13,50 PLN

3 dzieci w rodzinie

    10,50 PLN

4 dzieci w rodzinie

7,50 PLN

5 dzieci w rodzinie

4,50 PLN

6  i więcej dzieci w rodzinie

1,50 PLN

 

9. Szczecińska Agencja Artystyczna

 

Cennik (ceny dla każdego dziecka posiadającego SKR)

2 dzieci w rodzinie

45% ceny biletu

3 dzieci w rodzinie

    35% ceny biletu

4 dzieci w rodzinie

25% ceny biletu 

5 dzieci w rodzinie

15% ceny biletu

6 dzieci w rodzinie

5% ceny biletu

7 i więcej dzieci w rodzinie

bezpłatna wejściówka

 

Informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej: www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl


04.10.2012