Aktualności

Postępowanie na doradztwo przy budowie stadionu


Gmina Szczecin szuka firmy, która doradzać będzie przy realizacji budowy nowego stadionu piłkarskiego. Zainteresowanie wyraziły dwie firmy.

W Urzędzie Miasta odbyły się wstępne negocjacje z firmami zainteresowanymi doradztwem. Rozmawiano z przedstawicielami:
    1.Deloitte Business Consulting S.A.
    2.Investment Support Doradztwo Gospodarcze

Obie firmy złożyły wstępne oferty w ramach postępowania publicznego, które ogłoszone zostało w listopadzie ub. roku. Zostały dopuszczone do rozmów, gdyż spełniły warunki formalne określone w ogłoszeniu. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych mających doprowadzić do wskazania optymalnego ze względu na interes publiczny oraz potrzeby mieszkańców gminy funkcjonalno-użytkowego oraz prawno-finansowego sposobu budowy a następnie eksploatacji nowego stadionu piłkarskiego.

Po wstępnych negocjacjach uczestnicy postępowania przedstawią ostateczną ofertę. O wyborze firmy doradczej zadecyduje zaproponowana cena oraz przyjęta metodologia. Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie:
1)    przeprowadzenie badań społecznych potencjalnych użytkowników,
2)    opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla stadionu oraz przyległych terenów,
3)    opracowanie wielowariantowej analizy prawno - finansowej (biznes planu) dla funkcjonowania zadania oraz analizy opłacalności,
4)    zaproponowanie modelu zarządzania stadionem,
5)    przeprowadzenie konsultacji z inwestorami, potencjalnie zainteresowanymi współpracą przy zadaniu,
6)    przygotowanie formuły wyboru partnera do realizacji zadania,
7)    przygotowanie projektu umowy z potencjalnym partnerem/ partnerami,
8)    doradztwo podczas procedury wyboru partnera i późniejszej realizacji zadania.


Władze Szczecina planują budowę stadionu na 35 tys. widzów, w standardzie UEFA. Obiekt miałby powstać w południowej części terenu określanego jako „Lotnisko Dąbie”. Gmina dysponuje własnym terenem pod budowę stadionu. Posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecina, w którym istnieje zapis o przeznaczeniu terenu pod budowę stadionu. W trakcie zmian jest plan zagospodarowania przestrzennego terenu. W budżecie na 2008 r. Na przygotowania do budowy stadionu zapisano 5 mln zł.


22.01.2008