Aktualności

Nowa nazwa dla ul. Autostrada Poznańska - konkurs


Miasto zaprasza do udziału w konkursie, w którym zostanie wybrana nowa nazwa dla ulicy Autostrada Poznańska. Propozycje można wysyłać już od 17 listopada, a do wygrania są dwa aparaty fotograficzne.

Ulica Autostrada Poznańska jest jedną z głównych dróg wjazdowych i wyjazdowych ze Szczecina przez Odrę w kierunku wschodnim i południowym oraz w stronę autostrady A6 i drogi ekspresowej S3. Miasto planuje gruntowną przebudowę tej ulicy. Modernizacja będzie częścią podejmowanych przez władze Szczecina działań na rzecz stworzenia metropolitalnego wielofunkcyjnego węzła transportowego w tej części miasta.

Aby móc przystąpić do gruntownej modernizacji ul. Autostrada Poznańska, konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. Taka możliwość pojawia się dzięki środkom unijnym dostępnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Nazwa ulicy Autostrada Poznańska, obowiązująca w naszym mieście od roku 1947, okazuje się być kłopotliwą, w szczególności gdy chcemy pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje rozwojowe w mieście. Eksperci zewnętrzni oceniający nasze wnioski o dofinansowanie bardzo często nie znają realiów lokalnych i opierają swoje decyzje na opisie przedsięwzięcia. W naszym przypadku częstym kłopotem okazuje się występowanie w nazwie obok siebie słów ulica i autostrada.

Stąd wynika konieczność zmiany nazwy ulicy. Koszty związane ze zmianą nazwy pokryje Urząd Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W pierwszym etapie konkursu (od 17 do 30 listopada) przyjmowane będą propozycje nowej nazwy. Zgłoszenia można wysyłać na adres - konkurs_nazwa@um.szczecin.pl

Propozycje powinny m.in. kojarzyć się ze Szczecinem, nawiązywać do charakteru miasta, jego specyfiki, położenia itp. W zgłoszeniu należy podać proponowaną nazwę, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Jedna osoba może wysłać tylko jedną propozycję nowej nazwy.

W drugim etapie (od 2 do 14 grudnia) na stronie www.szczecin.pl zostanie umieszczona zostanie lista nazw, na które można oddawać głosy. Głosować będzie można wysyłając SMS pod numer 4322. Z jednego numeru telefonu będzie można oddać tylko jeden głos. Propozycja, która uzyska najwięcej głosów znajdzie się w projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy ulicy Autostrada Poznańska. Autor tej propozycji zostanie nagrodzony cyfrowym aparatem fotograficznym. Taka sama nagroda przypadnie autorowi nazwy, która w głosowaniu SMS zgromadzi drugą liczbę głosów.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w załączniku, jest też dostępny w trakcie trwania konkursu w sekretariacie Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej UM Szczecin – Pl. Armii Krajowej 1, pokój nr 4.

Nową nazwę ul. Autostrada Poznańska poznamy 16 grudnia 2014 r. 


14.11.2014


Lista załączników: