Aktualności

Zgłoś chęć odbioru „zielonego”


Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą już zgłaszać wolę korzystania z usługi odbioru odpadów zielonych z ich nieruchomości. Można to zrobić telefonicznie, mailem, poczta tradycyjną lub osobiście.
 
Warunkiem odbioru odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej jest zaopatrzenie nieruchomości w specjalny pojemnik   przeznaczony do gromadzenia tego typu odpadów.  Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku przyjętego przez Radę Miasta muszą to być zamykane pojemniki koloru brązowego o pojemności 120l lub 240l spełniający wymogi PN-EN 840.
 
Istnieją 4 podstawowe ścieżki przekazania do Urzędu Miasta swojego zgłoszenia
 
a.     za pośrednictwem strony ecozmiany.szczecin.pl – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie
b.     telefonicznie pod numer  91 435 11 99
c.      za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „WGKiOŚ ZIELONE” oświadczenie zawierające dane nieruchomości jej właściciela  oraz potwierdzenie, że nieruchomość jest wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych, zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku (brązowy, poj. 120l lub 240l spełniający wymogi PN-EN 840)
d.     osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w pok. 012 i 08 (lewe skrzydła urzędu miasta)
 
Zgłoszenie, ale nie deklaracja
 
Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z wywozu odpadów zielonych z ich posesji będą musieli zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Procedura zgłoszenia ma inny charakter, mniej sformalizowany niż praktykowana dotychczas konieczność złożenia deklaracji w sprawie opłaty za wywóz odpadów.   Wynika to z faktu, że korzystanie z odbioru jest dobrowolne.
Właściciele domów jednorodzinnych, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zielone, w dalszym ciągu mogą tego typu odpady zagospodarowywać we własnym zakresie, w kompostownikach   lub dowozić do EKOPORTÓW rozlokowanych na terenie miasta.
 
Jednoczenie przypominamy, że miasto ogłosiło przetarg na odbiór odpadów zielonych od mieszkańców. Szukane są firmy, które będą odbierały odpady zielone z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, a następnie będą je transportować do specjalnych instalacji, które przetwarzają tego typu śmieci. Dodatkowa usługa ma świadczona od kwietnia do końca listopada i nie będzie się wiązała z żadną dodatkową opłatą uiszczaną przez mieszkańców. Po stronie właścicieli domów jednorodzinnych będzie leżała kwestia zapewnienia sobie osobnego pojemnika na odpady zielone.
 
W przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wykonawca udostępni kontenery o wielkości od 5.000 do 10.000 l, przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez zarządcę/ właściciela danej nieruchomości Udostępnienie kontenerów nastąpi na okres nie dłuższy niż 48h.
 
Usługa będzie realizowana z częstotliwością raz w tygodniu dla zabudowy jednorodzinnej. W przypadku innych nieruchomości zamieszkałych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.) 24 razy we wskazanym okresie, w terminach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości.
 
Zainteresowane firmy maja czas na złożenie ofert do 14 marca br.

12.03.2014