Aktualności

Z inwestorami o aquaparku


Krzysztof Nowak Zastępca Prezydenta Miasta prezentuje Szczecin inwestorom.

Podczas Forum Inwestorów przedstawiono plany dotyczące realizacji parku wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi.

Spotkanie odbyło się w szczecińskim hotelu „Campanile”. Udział wzięli w nim przedstawiciele znanych firm developerskich, operatorów parków wodnych oraz banków i innych instytucji finansowych. Zapoznali się koncepcją budowy parku wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi i proponowanymi przez Miasto formułami współpracy z inwestorami prywatnymi.

Aquapark powstać ma w miejscu nieczynnego kąpieliska „Gontynka”. Teren o powierzchni blisko 8 ha nie jest użytkowany od kilkunastu lat. Dotychczasowe próby jego zagospodarowania nie powiodły się. Forum było kolejnym etapem działań Gminy w celu zagospodarowania terenów byłego kąpieliska Gontynka. W połowie lutego odbyła się prezentacja analiz ekonomiczno-prawnych wykonanych przez współpracującą z Miastem firmę Investment Support na temat możliwych sposobów realizacji parku wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi.

Preferowanym wariantem realizacji inwestycji jest powstanie parku wodnego bez obciążania budżetu Miasta. Dotychczasowe próby zainteresowania inwestorów prywatnych budową samego aquaparku nie zakończyły się sukcesem. W celu zwiększenia atrakcyjności projektu dla inwestora prywatnego Miasto proponuje poszerzenie inwestycji o część komercyjną.

Podczas Forum przybliżono dwa warianty współpracy. Pierwszy zakłada realizację inwestycji przez inwestora prywatnego w pełnym zakresie, obejmującym zaprojektowanie, budowę, finansowanie parku wodnego i obiektu komercyjnego. W tym wariancie inwestor prywatny zarządza obiektem komercyjnym, a zarządzanie parkiem wodnym zostaje oddane profesjonalnemu operatorowi.

Drugi wariant zakłada szersze zaangażowanie Miasta w inwestycję, przede wszystkim w zakresie eksploatacji parku wodnego. Inwestor prywatny projektuje i buduje obiekt komercyjny oraz park wodny wraz z obiektami towarzyszącymi na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Wybudowany park wodny zostaje oddany w leasing spółce miejskiej, a zarządzanie obiektem przekazane profesjonalnemu operatorowi. W tym wariancie spółka inwestora prywatnego zarządza tylko obiektem komercyjnym.

- Czynnikiem decydującym o sukcesie, poza dobrą lokalizacją, jest bogaty program funkcjonalny, atrakcyjna aranżacja wnętrz, duży udział funkcji komercyjnych oraz systematyczna rozbudowa atrakcji. Dlatego większą skuteczność mają działania realizowane przez prywatnego operatora – wyjaśniała Agata Kozłowska dyrektor Investment Suport.

Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom Szczecina usług nowoczesnego parku wodnego. Aguaparki są inwestycjami kosztochłonnymi w eksploatacji. – Podchodzimy do tego tematu w pełni profesjonalnie. Stąd nasze spotkanie. Zależy nam na poznaniu opinii potencjalnych inwestorów na temat naszych propozycji. To pozwoli nam określić schemat współpracy, który zabezpieczy interesy gminy a jednocześnie będzie korzystny dla partnera prywatnego – powiedział Krzysztof Nowak Zastępca Prezydenta Miasta


27.03.2008


Lista załączników: