Aktualności

Kolejna ulica do przebudowy.


Miasto planuje rozpocząć w bieżącym roku przebudowę ul. Balińskiego.

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta omawiany będzie projekt zmian w tegorocznym budżecie Szczecina. Zawiera on zapis dotyczący przeznaczenia pieniędzy na remont ul. Balińskiego. Koszt zadania oszacowany został na ok. 6,5 mln zł. Za tę kwotę nastąpi kompletna przebudowa ulicy wraz z wymianą uzbrojenia podziemnego. Modernizacji nie poddane zostaną instalacje wymienione niedawno w ramach programu poprawy jakości wody w Szczecinie.
Przebudowy ul. Balińskiego domagali się okoliczni mieszkańcy. Inwestycja została przygotowana, powstała dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Jeżeli szczecińscy radni zaakceptują projekt zmian w budżecie, to Wydział Inwestycji Miejskich ogłosi przetarg na wykonawcę prac. Planuje się, że przebudowa ulicy rozpocznie się w bieżącym roku i zakończy w roku 2009.


22.07.2008