Aktualności

Studenci Architektury o FG_2050


Ekologiczne osiedla mieszkaniowe, marina na Dziewokliczu, lądowisko zeppelinów w Czarnej Łące – to tylko niektóre z projektów, jakie zobaczyć można przed Urzędem Miasta.

Wystawa „Szczecin Floating Garden 2050”, przygotowana przez studentów Instytutu Architektury
i Planowania Przestrzennego ZUT, została otwarta 7 grudnia, w siedzibie wydziału Architektury przy ul. Żołnierskiej 50. Teraz wszystkie prace można obejrzeć na placu przed Urzędem Miasta. 

Projekty „Szczecin Floating Garden 2050” przygotowywane były w roku akademickim 2008/2009
przedmiotu Zarządzanie Miastami. Zajęcia trwają jeden semestr zimowy na V roku studiów magisterskich. Wykłady prowadzi prof. Wojciech Pęski, natomiast zajęcia ćwiczeniowe ze studentami, na których powstają projekty, dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska i dr inż. arch. Adam Zwoliński.

Podczas projektowania „Szczecin Floating Garden 2050” studenci podzieleni byli na zespoły projektowe pracujące na potrzeby przedmiotu jako „firmy”. Każda firma obejmowała pięć osób, które posiadały ściśle określone obowiązki w ramach pełnionych funkcji:
- lidera
- specjalisty od bioprzestrzeni
- specjalisty od partnerstwa publiczno-prywatnego
- specjalisty od planowania przedsięwzięć
- specjalisty od planowania finansowania inwestycji 

Grupy opracowywały projekty urbanistyczno-architektoniczne pięciu różnych inwestycji, których hasłem przewodnim było „Floating Garden”. Zdaniem autorów koncepcji strategia Szczecina wytycza słuszny kierunek rozwoju dla miasta, jest inspirująca i uwalnia pozytywną energię, a wykonane projekty mogą być istotnym impulsem dla dalszych opracowań, szczególnie w obszarze turystyki wodnej i budowy zaplecza żeglarskiego.


21.12.2009